Wilsverklaring Nationale Notaris

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Wilsverklaring opstellen? Bespreek dit met je arts

Zoals we al eerder schreven, kiezen steeds meer mensen voor een levenstestament. Hierin kun je je wensen vastleggen over materiële zaken, maar ook of je bepaalde medische behandelingen juist wel of juist niet wilt. Denk hierbij aan reanimatie of wensen rond euthanasie. Het vastleggen van je wensen in een wilsverklaring is één ding. Voor een goede uitvoering van je wilsverklaring is het ook belangrijk dat je je wensen van tevoren bespreekt met je arts.

Een wilsverklaring is een document waarin je aangeeft wat je wensen zijn over medische behandelingen of je levenseinde. Kun je op een bepaald moment zelf geen beslissingen (meer) nemen hierover, dan weten anderen hoe ze conform jouw wensen moeten handelen.

Keuzevrijheid behouden

Als notaris kunnen wij de wilsverklaring voor je vastleggen in een levenstestament. Dat hoeft overigens niet per se. Je kunt er ook voor kiezen om de wilsverklaring buiten je levenstestament te houden. In dat geval heb je de mogelijkheid om de wilsverklaring gedurende de tijd aan te passen zonder tussenkomst van een notaris. In het levenstestament nemen we dan op dát je een wilsverklaring hebt en waar die zich bevindt.

Laat anderen weten wat je wilt

Je maakt een wilsverklaring in de veronderstelling dat er ook naar gehandeld wordt. Daarom is het belangrijk dat je deze zorgvuldig en duidelijk opstelt. We raden je dan ook aan om dit samen met je arts te doen. Zo voorkom je dat er twijfel ontstaat op het moment dat men de wilsverklaring moet gaan uitvoeren. Daarnaast is het belangrijk dat je je familie en arts laat weten wat je wensen zijn rond medische zorg en behandelingen. Je arts kan de wilsverklaring dan opnemen in het medisch dossier.

Wilsbekwaam voor de wilsverklaring

Om een wilsverklaring op te stellen, moet je wel wilsbekwaam zijn. Met andere woorden: je bent in staat om te overzien wat de gevolgen van een bepaalde handeling zijn. De wilsbekwaamheid is niet altijd klip en klaar, bijvoorbeeld bij mensen met dementie. In zo’n geval kunnen wij als notaris de wilsbekwaamheid laten toetsen bij een onafhankelijk en indicerend arts. Dat is niet de eigen arts. Die mag namelijk niet verklaren over zijn eigen patiënten vanwege het risico op bevooroordeling of mogelijk belangenconflict.

Denk je erover een levenstestament of wilsverklaring op te stellen? Neem contact met ons op.