Tarieven

Tarieven

Onze tarieven 2024

Ontdek onze transparante tarieven voor notariële diensten. Bij ons vindt je heldere prijzen en professionele expertise voor al je notariële behoeften.

Soort AkteAll-in prijzen zijn afgerond
Leveringsakte en hypotheekakte tegelijkertijd, inclusief alle onderzoeken, inschrijving kadaster en BTW€ 1.599,00
Leveringsakte, inclusief alle onderzoeken, inschrijving kadaster en BTW€ 920,00
Hypotheekakte met doorhaling één hypotheek, inclusief alle onderzoeken, inschrijving kadaster en BTW€ 1.025,00
Verhoging, inclusief alle onderzoeken, inschrijving kadaster en BTW€ 870,00
(2e) Startershypotheek, inclusief inschrijving kadaster en BTW€ 645,00
Akte van verdeling, inclusief alle onderzoeken, inschrijving kadaster en BTW€ 1.180,00
Akte van verdeling en hypotheekakte tegelijkertijd, met doorhaling één hypotheek, inclusief alle onderzoeken, inschrijving kadaster en BTW€ 2.130,00
Koopakte (Amsterdams model)€ 400,00
Koopakte (overige)€ 200,00
Inschrijven koopovereenkomst€ 297,00
Verlaging inschrijving hypotheek€ 284,50
Notariele volmacht€ 350,00
Opnemen overbrugging € 195,00
Opnemen overbrugging als het bij een andere bank is€ 270,00
Doorhaling extra hypotheek€ 140,00
Polis verrekenen€ 75,00
Opvragen krediet€ 75,00
Baarns-beslagprocedure€ 75,00
Spoedbehandeling (passeren binnen 5 dgn) per akte€ 125,00
Verzetten afspraak < 2 weken
€ 125,00
Inbegrepen werkzaamheden
Screening van koopovereenkomst vooraf
Controles mbt onderpand
Controles koper(s)
Opstellen akten
Opstellen afrekening
Correspondentie met betrokkenen
Versturen concept akten/kopie akten naar betrokkenen
Versturen afrekening naar betrokkenen
Bevestigen storten waarborgsom/stellen bankgarantie
Controles onderpand en koper(s) voor passeren
Passeren akten
Inschrijven akten
Uitbetaling gelden
Controles na passeren
Afdracht overdrachtsbelasting
Originele akten 30 jaar bewaren in kluis
Indien meer dan één koper, per extra koper
Herinneren waarborgsom/bankgarantie
Appartementsrecht
Sprake van erfpacht of erfdienstbaarheden
Tolk benodigd✓2)
Niet in de prijs inbegrepen werkzaamheden
Bedrijfsmatig onroerend goeduurtarief1)
Recreatief onroerend goed (bijv. vakantiehuisje)uurtarief1)
Overdracht van losse stukjes grond, nieuwbouwuurtarief1)
Extra werk als gevolg van onenigheid tussen partijenuurtarief1)
Niet beschikkingsbevoegduurtarief1)
Verkrijging uit vererving en nog geen eigenaaruurtarief1)
Opstellen aankoop- of verkoopvolmachtuurtarief1)
Opstellen hypothecaire volmacht excl. passerenuurtarief1)
Lidmaatschappen in woonverenigingenuurtarief1)
extra onderzoek nodig naar herkomst eigen middelenuurtarief1)
1) het uurtarief bedraagt € 175,00 incl. BTW
2) exclusief door de tolk in rekening gebrachte kosten
filed under: