LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Testament schenken & erven

Testament, schenken en erven

 

Wat zijn je opties?

Bij vragen kan je altijd contact opnemen met een van onze adviseurs.

Testament

Vanaf € 255,-

Online opstellen

Online afrekenen

Tekenen bij de Notaris

Direct afsluiten

Maatwerk testament

Prijs op aanvraag

Volledig op maat gemaakt

Persoonlijk advies van Notaris

Notaris stelt de akte op

Offerte aanvragen

Akte van Verdeling

Een erfenis moet onder de erfgenamen worden verdeeld. Maar soms worden de erfgenamen het niet eens. Daarbij kunnen er problemen ontstaan over wie wat krijgt en wat iets waard is. De waardevaststelling van goederen is vaak de oorzaak van discussie.

In een akte van verdeling legt Nationale Notaris vast wie wat krijgt uit de erfenis en tegen welke waarde. De erfgenamen krijgen daarmee een bewijsstuk van de verdeling van de nalatenschap en de daarover gemaakte afspraken. Zo kan er geen ruzie meer over ontstaan. Bespreek nu alvast met Nationale Notaris hoe je dit soort dingen van tevoren wilt regelen.

Wettelijke verdeling

Bij wettelijke verdeling is het zo dat de echtgenoot die over blijft, de hele nalatenschap krijgt tenzij in een testament iets anders is beschreven. De kinderen krijgen niet de beschikking over hun erfdeel maar dat wordt omgerekend in een geldbedrag. Zij krijgen voor dat bedrag een geldvordering op de langstlevende echtgenoot. Die kan dan vrij beschikken over het hele vermogen en ongestoord verder leven.

De kinderen kunnen hun geldvordering pas opeisen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot of bij diens faillissement. Het is belangrijk bij de wettelijke verdeling om de vordering van de kinderen goed te berekenen en vast te leggen. Nationale Notaris kan helder en duidelijk voor jou in kaart brengen over welke bedragen het gaat en hoe dat in de praktijk werkt.

Erfbelasting

Als je erft, ben je verplicht om aangifte te doen bij de Belastingdienst; dat is de aangifte voor het successierecht. De omvang van de erfenis en de graad van verwantschap met de overledene bepalen de hoogte van het verschuldigde successierecht. Bij een ouder-kindrelatie betaal je bijvoorbeeld minder successierecht dan bij een even grote erfenis in een grootouder-kleinkindrelatie.

Erfgenamen

Hoe zit het wettelijk nu precies met erfgenamen? Naar wie gaat je erfenis? Of van wie ben je “automatisch” erfgenaam? De wet verdeelt de mogelijke erfgenamen in vier groepen. Als in een groep geen familielid aanwezig is, komen personen uit de daaropvolgende groep als erfgenaam in aanmerking. Wil je precies weten hoe dat in elkaar steekt? Neem dan gerust even contact op met Nationale Notaris. Daar zijn we voor.

Verklaring van Erfrecht

Bij de afwikkeling van een erfenis is één van de eerste notariële werkzaamheden het opstellen van een verklaring van erfrecht. In deze verklaring van erfrecht wordt vastgelegd wie er is overleden, of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en wie bevoegd is om de nalatenschap af te wikkelen. Een verklaring van erfrecht is bijvoorbeeld nodig om als erfgenaam bij een bank over de bankrekening van de overledene te kunnen beschikken.

filed under: