Levenstestament Nationale Notaris

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Wie regelt straks je geldzaken?

Stel je moet voor enige tijd naar het ziekenhuis en je weet niet hoe je er na de operatie aan toe bent. Of je verblijft voor langere tijd in het buitenland. Je wordt een dagje ouder. Dan neemt de kans toe dat je afhankelijk wordt van anderen voor huishoudelijk werk, verzorging of financiële zaken.

Weet jij al wie je belangen behartigt als je dat door deze omstandigheden zelf niet meer kunt? Wat gebeurt er met je huis of je bedrijf? Wie neemt de regie voor jou over? Geen onderwerpen waar je graag bij stilstaat. Maar toch goed om eens over na te denken. Met een levenstestament leg je vast hoe je de dingen geregeld wilt hebben. Zo houd je de regie. Ook als je dat niet meer kunt.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een combinatie van één of meer volmachten en een overzicht van je persoonlijke wensen. Deze persoonlijke wensen kunnen bijvoorbeeld gaan over schenkingen aan je (klein)kinderen of aan goede doelen. Of wat er moet gebeuren met je bezittingen wanneer je naar een verpleeghuis moet verhuizen. Je kunt zelfs wensen voor een uitvaart vastleggen.

Tijdelijk of permanent

Je kunt je financiële belangen en medische wensen tijdelijk of permanent laten behartigen. In wie heb je het volste vertrouwen? Neem daarom tijdig de regie in handen om alles volgens je eigen wensen en behoeften te laten vastleggen in een levenstestament of volmacht. Voorwaarde is dat je op het moment van vastleggen en ondertekenen van de akte wilsbekwaam bent.

Verschil levenstestament – testament

Het levenstestament gaat dus niet over wat er met je bezittingen moet gebeuren na je overlijden. Dat regel je in een testament.

Verschil levenstestament – volmacht

In een volmacht leg je vast wat er moet gebeuren als je zelf niet meer kunt handelen. Je bepaalt wie namens jou beslissingen mag nemen en waarover. Een levenstestament bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: een voor je zakelijke (financiële) belangen en een voor je medische en persoonlijke zaken. Je legt op deze manier alle zaken die je geregeld wilt hebben in één akte vast.

Voorkom misbruik

Een volmacht geef je aan iemand die je vertrouwt. Vaak zal het naaste familie zijn, zoals je echtgenoot, je partner of je kinderen. Sommige mensen verdelen een volmacht over meerdere gevolmachtigden. Je kunt dan opnemen in de volmacht dat zij regelmatig met elkaar moeten overleggen.

Zo verklein je het risico dat een gevolmachtigde misbruik maakt van zijn bevoegdheden. Je kunt ook een toezichthouder benoemen die ervoor zorgt dat je gevolmachtigde zijn taken goed uitvoert. Die toezichthouder kan een notaris zijn. Je kunt een levenstestament opstellen zoals je wilt. Het is verstandig om hierbij de hulp van de notaris in te roepen. Uiteindelijk is het levenstestament een juridisch document met soms vergaande gevolgen.

Meer weten over het levenstestament?

Op de website Wie van de drie… kun je meer informatie vinden met handige praktijkvoorbeelden en een checklist. Wij helpen je natuurlijk ook graag verder om je levenstestament helemaal naar eigen wens af te stemmen. Maak hiervoor een afspraak.