Geslaagden Nationale Notaris Academy

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Weer een mooi resultaat voor de Nationale Notaris Academy

Vorig jaar hadden we de aftrap. Na een succesvolle afronding in 2017 met vijf geslaagde trainees, deden we het dit jaar dunnetjes over.

Tussen oktober 2016 en april 2017 vond de eerste ronde van de Nationale Notaris Academy plaats. Je kunt uiteraard altijd even terugkijken naar ons nieuwsbericht uit april 2017, met het volledige verhaal hierover. Met vijf geslaagde trainees en alsmaar groeiende werkzaamheden reden genoeg om in oktober 2017 met een tweede ronde te starten. Ook nu startten er weer vijf trainees, dit keer allemaal (juridisch) WO geschoold, zonder ervaring in het notariaat.

De opzet van de Academy was hetzelfde als vorig jaar: drie modules van elk acht weken. Elke module bestond uit vier weken theorie en vier weken praktijk op de werkvloer. Op bezoek bij een notariskantoor om (na toestemming van de betrokken partijen) een overdracht bij te wonen, gastcolleges van notarissen en een bezoek aan een executieveiling (onroerend goed). Juist doordat de theorie direct daarna in de praktijk kan worden gebracht, maakt dat de beleving groot is en de kennis, kunde en vaardigheden daardoor sneller dan normaal worden toegepast.

De onderwerpen verschilden ook niet met vorig jaar, maar uiteraard zijn wel alle onderwerpen aan een update onderworpen in verband met eventuele wetswijzigingen: een inleiding op het notarisambt, de verschillende registers/controles, een korte terugblik naar het goederen- en verbintenissenrecht, de overeenkomst en vervolgens de koopovereenkomst onroerende zaken, publiekrechtelijke wetgeving toegesneden op het werkveld, een verdieping op het Kadaster, de akten van levering en hypotheek, de beperkte (zakelijke) rechten en zakelijke communicatie.Wij zien dat kennis en efficiency voorwaarden zijn

Gedurende het traineeship hebben we helaas afscheid moeten nemen van twee van de vijf trainees. Bij Nationale Notaris staan we voor kwaliteit. Kwaliteit die steeds moeilijker vindbaar is. In de afgelopen jaren is het notariaat veranderd en er staan ons nog veel meer veranderingen te wachten. Wij zien dat kennis en efficiency voorwaarden zijn om in het moderne notariaat te kunnen presteren en niet altijd blijkt iedereen die prestatie te kunnen leveren. En dat geeft niet, maar heeft er wel toe geleid dat we met drie personen de eindfase hebben bereikt.

De drie modules eenmaal doorlopen bracht de groep overgebleven trainees bij het volgende onderdeel van het traineeship, de tweeweekse toetsing. De theorie en de praktijk werd getoetst door theorie-examens (bestaande uit kennis- en casusvragen), praktijkexamens en een mondeling assessment. Tijdens het assessment kregen de trainees allerlei vragen/problemen uit de hedendaagse praktijk voorgelegd en dit blijkt ook dit keer weer een spannend (zo niet het spannendste) onderdeel van de toetsperiode te zijn.

Op 20 april 2018 hebben alle drie de trainees hun certificaat gekregen, want ze zijn allemaal glansrijk geslaagd! Onze nieuwe registergoed behandelaars zullen binnenkort het geleerde in de praktijk gaan brengen. En de trainees van vorig jaar? Die zijn inmiddels geen ‘groentje’ meer en draaien op volle kracht als registergoed behandelaars bij ons mee. Je kunt wel stellen dat we daar op trots op zijn!