Iemand van 18 jaar of ouder is volgens de wet handelingsbekwaam en mag zelfstandig rechtshandelingen verrichten en is daarvoor verantwoordelijk. Onder rechtshandelingen wordt onder andere verstaan: kopen/verkopen van goederen, overeenkomsten sluiten, geld lenen, trouwen, scheiden, etc.

Handelingsonbekwaam ben je als je niet in staat bent je eigen belangen te behartigen.
Net zoals iedereen, kun je dus van het ene op andere moment (tijdelijk of langdurig) handelingsonbekwaam worden. Daarbij maakt het niet uit of je nu samenwoont, getrouwd of geregistreerd partner bent. Je hebt namelijk volgens de wet niet automatisch het recht om namens elkaar rechtshandelingen te verrichten. Als je geen Levenstestament hebt terwijl er wel zaken geregeld moeten worden, dan moet je toestemming aan de rechter vragen. De rechter stelt dan een bewindvoerder aan. Vervolgens gaat de bewindvoerder handelen namens de persoon die handelingsonbekwaam is. Iemand die handelingsonbekwaam wordt verklaard:- heeft geen eigen woonplaats, maar volgt de woonplaats van de bewindvoerder;
– kan geen eigen naamskeuze (kinderen) doen;
– heeft geen gezag over minderjarige kinderen;
– kan geen onaantastbare rechtshandelingen uitvoeren (rechtshandelingen kunnen ongedaan worden gemaakt).

Daar komt bij dat de bewindvoerder voor een aantal handelingen vooraf de toestemming van de Kantonrechter nodig heeft, bijvoorbeeld voor het verkopen van een huis of het doen van een schenking. Kortom, los van het feit dit proces tijd en geld kost, kan het een heel emotionele gebeurtenis zijn!

Met een Levenstestament voorkom je de gevolgen van handelingsonbekwaamheid.

WAT IS EEN LEVENSTESTAMENT
Hoewel de naam anders doet vermoeden is een Levenstestament geen testament. Je regelt dus niet je nalatenschap. Het Levenstestament is een volmacht, waarmee een door jou gekozen vertrouwenspersoon handelingen voor jou kan verrichten als je handelingsonbekwaam bent. Het Levenstestament geldt alleen tijdens je leven.
Volgens de wet is iedereen vrij een Levenstestament op te stellen, nergens in de wet is bepaald dat dit met een notariële akte moet worden opgesteld. Je kunt dus zelf een Levenstestament opstellen zonder dat daar een notaris bij betrokken wordt. Dit noemen wij een onderhands Levenstestament. Is er een notaris bij betrokken, dan noemen wij het een notarieel Levenstestament.

Het maakt dus niet uit waarvoor je kiest, met een Levenstestament zorg je er voor dat je zelf de regie over je eigen situatie houdt.

WAAROM EEN LEVENSTESTAMENT
Ongevallen, psychische aandoeningen, dementie, hart en/of vaatziekten, verslaving, etc kunnen ertoe leiden dat je niet meer handelingsbekwaam bent. Zo hebben mannen 20% kans dat zij dementie krijgen en vrouwen zelfs 30%. Daarnaast krijgen jaarlijks ongeveer 43.000 mensen een beroerte en leven in Nederland ruim 320.000 personen met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct. Kortom, het kan iedereen overkomen.
Een Levenstestament sluit je dan ook af omdat je niet kunt voorspellen of je handelingsonbekwaam wordt, zodat je niets meer kunt regelen! Vergelijk het
met het afsluiten van een risicoverzekering. Als je een risicoverzekering afsluit hoop je dat je deze nooit nodig hebt, maar als je iets overkomt ben je blij dat je het tijdig hebt geregeld!

Het Levenstestament geeft je rust en kun je op ieder gewenst moment aanpassen.

Wanneer een Levenstestament
Om een Levenstestament op te kunnen maken is het van belang dat:
1. De persoon die de volmacht geeft wilsbekwaam is. Met andere woorden, de betreffende persoon moet in staat zijn om te bepalen wat deze wil. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de volmachtgever zelf.

2. De persoon die de volmacht tekent moet dit uit vrije wil doen. Niemand kan verplicht worden om aan een ander een volmacht te geven. Wie – om welke reden ook – geen volmacht wil geven hoeft dat dus niet te doen. Als je als volmachtgever het vermoeden of gevoel van dwang hebt, adviseren wij je altijd te kiezen voor een notarieel Levenstestament. Met de aanwezigheid van de notaris kan meestal worden voorkomen dat personen, die andere bedoelingen hebben dan jij als volmachtgever, ongewenste invloed kunnen uitoefenen.

3. De identiteit en authenticiteit van de volmachtgever moet worden vastgesteld. Voor het online onderhands Levenstestament maakt Nationale Notaris gebruik van software waarmee de identiteit en authenticiteit van personen kan worden vastgesteld. Deze software is veilig en voldoet aan de hoogste Europese standaard op dit gebied. Daarnaast geldt voor notarieel opgestelde Levenstestamenten dat de notaris de identificatie en authenticatie doet.

Wat heb je nodig als je een Online Onderhands Levenstestament gaat afsluiten?

–          Legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

–          Mobiele telefoon of tablet

–          Internetbankieren

Kiezen jullie samen voor twee gelijkluidende Levenstestamenten? Vanwege de privacyregelgeving hebben jullie allebei een eigen emailadres nodig.

Verschillende Levenstestamenten
In een Levenstestament bepaal jij wat er moet worden geregeld als jij niet meer handelingsbekwaam bent en of je volmacht direct in moet gaan of nadat de arts je handelingsonbekwaam heeft verklaard. Je kunt dus alleen de noodzakelijke dingen regelen of heel uitgebreid, zonder of met notaris; jij bepaalt het allemaal zelf!

Wij bieden je drie mogelijkheden:
1. Online onderhands Levenstestament
Het online onderhands Levenstestament van Nationale Notaris is in de praktijk ontwikkeld en voldoet aan de bestaande wettelijke regelingen. Je kunt het zien als de basis van het Levenstestament. Je sluit het online af en hoeft er dus niet voor naar de notaris, terwijl belangrijke zaken vanzelfsprekend wel worden geregeld.

Maak hier je onderhands Levenstestament vanaf € 100,-

2. Online notarieel Levenstestament
In het online notarieel Levenstestament worden dezelfde zaken geregeld als in het online onderhands Levenstestament, met als enige verschil dat je hiervoor wel naar de notaris gaat. Dit Levenstestament is voor degene die wil dat er een notaris bij wordt betrokken (wettelijk is dit niet nodig) of voor degene die twijfelt aan zijn wilsbekwaamheid of het gevoel heeft niet uit vrije wil te kunnen handelen.

Maak hier je notarieel Levenstestament vanaf € 285,-

3. Notarieel Levenstestament (maatwerk)
Als je meer wilt regelen dan opgenomen in de online Levenstestamenten of speciale afspraken wilt opnemen, dan is er sprake van maatwerk. In dat geval is noodzakelijk om een afspraak te plannen met een Nationale Notaris.

Vraag hier een offerte aan voor een maatwerk levenstestament

Hulp nodig bij je keuze?

Wij begeleiden je graag in je keuze naar het bij jou passende levenstestament. Klik hiervoor op de link “Beslisboom levenstestamenten”. Door de vragen te beantwoorden, leiden wij je naar het bij jou passende levenstestament.

Lees altijd eerst goed de toelichting op het betreffende levenstestament, zodat je weet wat er allemaal geregeld wordt. Wil je meer regelen of speciale dingen toevoegen (er is veel mogelijk) vraag dan een offerte aan voor een maatwerk Levenstestament.

Beslisboom levenstestamenten

Als alle vragen juist zijn beantwoord vul je je gegevens in. Let op, neem je gegevens over van je paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Dit is van groot belang omdat anders de verkeerde gegevens in je Levenstestament zouden kunnen komen. Omdat wij jouw gegevens controleren aan de hand van je identiteitsbewijs kan dit leiden tot noodzakelijke correcties in je Levenstestament. Dergelijke correcties kunnen leiden tot extra kosten van € 25,00 inclusief BTW per volmachtgever.

Nadat alle gegevens zijn ingevuld en je het bestelde product wilt betalen kun je besluiten om:
1. Een origineel Levenstestament van ons te ontvangen tegen betaling van € 12,50 inclusief BTW en verzendkosten.
2. Bij nader inzien toch dit levenstestament door de notaris laten passeren. Dat kan dan kan tegen een meerprijs vanaf € 185 inclusief BTW. Wij nemen dan telefonisch contact met je op voor het maken van een afspraak met de notaris van je keuze. Kies je voor een online onderhands Levenstestament dan ontvang je na betaling van het Levenstestament van ons een link voor identificatie en ondertekening van je Levenstestament. Nadat je de instructies succesvol hebt gevolgd en afgehandeld, is je Levenstestament rechtsgeldig getekend. Aan het Levenstestament zit dan een uniek bewijs waarmee kan worden vastgesteld dat jij als volmachtgever hebt getekend met vastlegging van datum en tijd, voorzien van een PKI certificaat van de Staat der Nederlanden. Dit Levenstestament is vervolgens beveiligd tegen wijzigingen en met de vastlegging van datum en tijd kan men controleren of dit de enige en juiste versie is of dat deze achterhaald is. Wij sturen je Levenstestament in een beveiligde mail naar het door jou opgegeven emailadres. Kies je voor het ontvangen van een originele versie, dan zorgen wij daar tevens voor.

Call Now Button