LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Het Levenstestament

Het Levenstestament

Het Levenstestament

Iemand van 18 jaar of ouder is volgens de wet handelingsbekwaam en mag zelfstandig rechtshandelingen verrichten en is daarvoor verantwoordelijk. Onder rechtshandelingen wordt onder andere verstaan: kopen/verkopen van goederen, overeenkomsten sluiten, geld lenen, trouwen, scheiden, etc.

Handelingsonbekwaam ben je als je niet in staat bent je eigen belangen te behartigen.
Net zoals iedereen, kun je dus van het ene op andere moment (tijdelijk of langdurig) handelingsonbekwaam worden. Daarbij maakt het niet uit of je nu samenwoont, getrouwd of geregistreerd partner bent. Je hebt namelijk volgens de wet niet automatisch het recht om namens elkaar rechtshandelingen te verrichten. Als je geen Levenstestament hebt terwijl er wel zaken geregeld moeten worden, dan moet je toestemming aan de rechter vragen. De rechter stelt dan een bewindvoerder aan. Vervolgens gaat de bewindvoerder handelen namens de persoon die handelingsonbekwaam is. Iemand die handelingsonbekwaam wordt verklaard:- heeft geen eigen woonplaats, maar volgt de woonplaats van de bewindvoerder;
– kan geen eigen naamskeuze (kinderen) doen;
– heeft geen gezag over minderjarige kinderen;
– kan geen onaantastbare rechtshandelingen uitvoeren (rechtshandelingen kunnen ongedaan worden gemaakt).

Daar komt bij dat de bewindvoerder voor een aantal handelingen vooraf de toestemming van de Kantonrechter nodig heeft, bijvoorbeeld voor het verkopen van een huis of het doen van een schenking. Kortom, los van het feit dit proces tijd en geld kost, kan het een heel emotionele gebeurtenis zijn!

Met een Levenstestament voorkom je de gevolgen van handelingsonbekwaamheid.

Wat is een levenstestament

Hoewel de naam anders doet vermoeden is een Levenstestament geen testament. Je regelt dus niet je nalatenschap. Het Levenstestament is een volmacht, waarmee een door jou gekozen vertrouwenspersoon handelingen voor jou kan verrichten als je handelingsonbekwaam bent. Het Levenstestament geldt alleen tijdens je leven.
Volgens de wet is iedereen vrij een Levenstestament op te stellen, nergens in de wet is bepaald dat dit met een notariële akte moet worden opgesteld. Je kunt dus zelf een Levenstestament opstellen zonder dat daar een notaris bij betrokken wordt. Dit noemen wij een onderhands Levenstestament. Is er een notaris bij betrokken, dan noemen wij het een notarieel Levenstestament.

Het maakt dus niet uit waarvoor je kiest, met een Levenstestament zorg je er voor dat je zelf de regie over je eigen situatie houdt.

Waarom een levenstestament

Ongevallen, psychische aandoeningen, dementie, hart en/of vaatziekten, verslaving, etc kunnen ertoe leiden dat je niet meer handelingsbekwaam bent. Zo hebben mannen 20% kans dat zij dementie krijgen en vrouwen zelfs 30%. Daarnaast krijgen jaarlijks ongeveer 43.000 mensen een beroerte en leven in Nederland ruim 320.000 personen met de gevolgen van een hersenbloeding of herseninfarct. Kortom, het kan iedereen overkomen.
Een Levenstestament sluit je dan ook af omdat je niet kunt voorspellen of je handelingsonbekwaam wordt, zodat je niets meer kunt regelen! Vergelijk het
met het afsluiten van een risicoverzekering. Als je een risicoverzekering afsluit hoop je dat je deze nooit nodig hebt, maar als je iets overkomt ben je blij dat je het tijdig hebt geregeld!

Het Levenstestament geeft je rust en kun je op ieder gewenst moment aanpassen.

Wanneer een levenstestament

Om een Levenstestament op te kunnen maken is het van belang dat:
1. De persoon die de volmacht geeft wilsbekwaam is. Met andere woorden, de betreffende persoon moet in staat zijn om te bepalen wat deze wil. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de volmachtgever zelf.

2. De persoon die de volmacht tekent moet dit uit vrije wil doen. Niemand kan verplicht worden om aan een ander een volmacht te geven. Wie – om welke reden ook – geen volmacht wil geven hoeft dat dus niet te doen. Als je als volmachtgever het vermoeden of gevoel van dwang hebt, adviseren wij je altijd te kiezen voor een notarieel Levenstestament. Met de aanwezigheid van de notaris kan meestal worden voorkomen dat personen, die andere bedoelingen hebben dan jij als volmachtgever, ongewenste invloed kunnen uitoefenen.

3. De identiteit en authenticiteit van de volmachtgever moet worden vastgesteld. Voor notarieel opgestelde Levenstestamenten geldt dat de notaris de identificatie en authenticatie doet.

Sluit direct het Levenstestament af.

In een Levenstestament bepaal jij wat er moet worden geregeld als jij niet meer handelingsbekwaam bent en of je volmacht direct in moet gaan of nadat de arts je handelingsonbekwaam heeft verklaard. Je kunt dus alleen de noodzakelijke dingen regelen of heel uitgebreid, zonder of met notaris; jij bepaalt het allemaal zelf!

Direct afsluiten

filed under: