LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Vereniging en stichting

Vereniging en stichting

Vereniging met of zonder notariële akte

Een vereniging hoeft niet persé bij notariële akte te worden opgericht. Het heeft dan echter beperkte rechtsbevoegdheid. Een vereniging die wél bij notariële akte wordt opgericht, heeft volledige rechtsbevoegdheid. Met als gevolg dat deze vereniging onroerende zaken kan verkrijgen en ook erfgenaam kan zijn. De bestuursleden van deze vereniging hebben geen persoonlijke aansprakelijkheid voor verplichtingen die zij voor de vereniging aangaan.

Oprichten stichting

Een stichting kan alleen bij notariële akte of bij testament worden opgericht. Een kenmerkend verschil tussen een vereniging en een stichting is dat een vereniging leden heeft en een stichting niet. Informeer eens bij Nationale Notaris naar alle do’s en don’ts die belangrijk zijn bij het oprichten van een stichting.

filed under: