LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Overdracht of beëindiging

Overdracht of beëindiging

Wil je het eigendom van jouw B.V. overdragen of je belang hierin stopzetten? Dan is voor de overdracht/levering van de aandelen in de B.V. een akte van levering benodigd.

In de akte van levering staat wanneer en hoe de verkoper de aandelen (of het beperkte recht daarop) heeft verkregen. Ook komt de blokkeringsregeling, zoals die in de statuten van de B.V. voorkomt, aan de orde en wordt er verwezen naar de laatste balans van de B.V. De aandelenoverdracht is compleet wanneer de B.V. de overdracht heeft erkend of wanneer de aandelenoverdracht aan de B.V. is betekend. Nationale Notaris kan je alles over deze materie vertellen.

filed under: