LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Welke rol krijgt de notaris bij modernisering huwelijksvermogensrecht?

Vorig jaar juli hebben D66, VVD en PvdA het wetsvoorstel modernisering huwelijksvermogensrecht ingediend bij de Tweede Kamer. Hiermee hebben zij voorgesteld om de huidige standaardregeling zodanig te wijzigen dat voorhuwelijkse bezittingen en schulden, erfenissen en giften niet meer standaard worden opgenomen in de gemeenschap van goederen.

Tweede Kamerleden hebben nu extra vragen gesteld in een tweede schriftelijke vragenronde aan initiatiefnemers van D66, VVD en PvdA. Het gaat met name over de administratie die echtgenoten tijdens hun huwelijk bij moeten houden. Eerder heeft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) al aangegeven dat zij problemen verwachten als partners een goede administratie moeten gaan voeren.

En hoe zal de voorlichting over de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk in de praktijk eraan toegaan? Door dit wetsvoorstel wordt namelijk de adviserende rol van notarissen en advocaten kleiner, maar tegelijkertijd wordt aangegeven dat zij naast de ambtenaar van de burgerlijke stand ook voorlichting kunnen geven. De drie politieke partijen denken echter dat dit systeem beter aansluit op de praktijk.

We houden je op de hoogte van de voortgang van dit wetsvoorstel. Heb je vragen hierover? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen je er graag meer over.