Voorkom ouderenmishandeling

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Voorkom financieel misbruik en mishandeling van ouderen

Van 25 november tot en met 1 december 2016 is het weer Internationale Week Zonder Geweld. De Week zonder Geweld, een initiatief van de Young Women’s Christian Association [YWCA], is een jaarlijkse wereldwijde campagne om geweld in al zijn vormen te stoppen. Gedurende de week worden door verschillende organisaties diverse activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de strijd tegen geweld.

Iedere zes minuten komt ergens in Nederland een melding van huiselijk geweld binnen. Iedereen kan er mee te maken krijgen, maar de drempel om er melding van te doen of actief hulp te zoeken is hoog. Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk mensen ervan bewust te maken dat je in actie moet komen om huiselijk geweld te stoppen.

Ouderenmishandeling

Naar schatting worden jaarlijks 200.000 ouderen boven de 65 jaar mishandeld. Onder ouderenmishandeling valt bijvoorbeeld lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing en financiële uitbuiting. Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. Daarom pakt de overheid ouderenmishandeling aan. Zo moeten voorlichtingscampagnes ouderen stimuleren om hulp te zoeken. Verpleegkundigen, artsen en andere professionals krijgen trainingen om signalen van ouderenmishandeling te herkennen.

Wat kun jij doen?

Op de website van de overheid en vooreenveiligthuis kun je meer te weten komen over ouderenmishandeling. Hoe herken je het? Wat kun je doen als je een vermoeden hebt? Natuurlijk helpen wij je ook graag verder om ervoor te zorgen dat jij of iemand uit jouw directe omgeving langer financieel veilig en zelfredzaam blijft. Neem hiervoor contact met ons op!