LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Stop uw vermogen in een bv

De regels voor het oprichten van een besloten vennootschap zijn versoepeld. Het grote voordeel van een bv is dat u als ondernemer niet privé aansprakelijk bent voor zakelijke verplichtingen. Daarnaast kan een bv een middel zijn om vermogens-rendementsheffing te vermijden en om het eigen risico voor de AWBZ te verlagen.

Stel: u heeft boven het vrijgestelde vermogen een vermogen van € 200.000. Dit vermogen valt voor de fiscus in box 3. U betaalt hierover vermogensrendementsheffing. Die is vastgesteld op 1,2%, in uw geval € 2.400. De gedachte hierachter is dat u een verondersteld rendement haalt van 4%, waarover 30% belasting wordt geheven. In tijden van hoge rente en goedlopende beurzen kwam u hier goed mee weg, maar vandaag de dag moet u nog maar zien dat u een rendement van 4% haalt. Een spaarrekening levert niet meer dan 2% op. Dan betaalt u over het rendement dus 60% belasting!

Naar box 2

Wat gebeurt er nu wanneer u uw vermogen onderbrengt in een bv? Dan verschuift het bedrag van box 3 naar box 2. U betaalt nu geen vermogensrendementsheffing meer. U betaalt wel vennootschapsbelasting over het rendement. Als u uw € 200.000 op een spaarrekening heeft staan met 2% rente, is uw rendement € 4.000. Hierover betaalt de bv 20% belasting, ofwel € 800. De € 3.200 die overblijft, kunt u in de bv laten zitten of uitkeren als dividend. Over het dividend betaalt u nog eens 25% dividendbelasting. In het voorbeeld € 800, zodat uw netto rendement uitkomt op € 2.400. Ter vergelijking: In box 3 had u ook € 4.000 rente ontvangen, maar daarbij had u € 2.400 belasting moeten betalen en had u € 1.600 overgehouden. U verdient dus € 800.

Kosten

Als u al een bv heeft, bijvoorbeeld omdat u een onderneming heeft, is uw extra rendement pure winst. Als u speciaal voor dit doel een bv opricht, komen er wel wat kosten bij. Zo moet u de statuten laten vastleggen door de notaris en bent u verplicht om ieder jaar de jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel en aangifte te doen voor de vennootschapsbelasting. Of het opzetten van een bv voor u voordelig is, hangt af van uw persoonlijke omstandigheden. Een bijkomend voordeel is wel dat u het vermogen in box 3 omlaag brengt. Dit kan interessant zijn wanneer u het risico loopt dat u een hoge eigen bijdrage moet betalen voor een AWBZ-voorziening. Bijvoorbeeld als u opgenomen moet worden in een verzorgings- of verpleeghuis. Want dan telt uw vermogen in box 3 mee in de inkomenstoets en wordt 12% van uw vermogen opgeteld bij uw inkomen.

Wilt u meer weten over het onderbrengen van uw vermogen in een bv? Neem dan contact met ons op.