LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Grote stijging aantal samenlevingscontracten

Het aantal samenlevingscontracten in het eerste kwartaal van dit jaar is ruim 40 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Maar waarom een samenlevingscontract?

De wet regelt niets voor samenwoners

Wettelijk gezien is er niets geregeld voor mensen die samenwonen. Met een samenlevingscontract kun je zelf allerlei afspraken vastleggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om welke spullen van wie zijn en welke zaken gezamenlijk bezit zijn. In een samenlevingscontract kun je ook afspraken opnemen over de financiële zaken: wie betaalt wat? Wat gebeurt er met het huis als jullie uit elkaar gaan? Allemaal afspraken die je kunt vastleggen in een samenlevingscontract.

Zelf maken of laten opstellen?

Je kunt zelf een samenlevingscontract maken of laten opstellen bij de notaris. Een notarieel samenlevingscontract is verplicht als je bijvoorbeeld een partnerpensioen wilt ontvangen.

Wat is het verschil tussen een samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap?

  • Bij een huwelijk of partnerschap heb je automatisch een aantal rechten en plichten ten opzichte van elkaar. Bijvoorbeeld onderhoudsplicht en erfrecht. Bij een samenlevingscontract heb je deze rechten en plichten alleen als je ze in het contract opneemt;
  • Bij een samenlevingscontract is er geen sprake van gemeenschap van goederen, tenzij je dit in het samenlevingscontract opneemt;
  • Bij een huwelijk of partnerschap hebben jij en je partner automatisch ouderlijk gezag over de kinderen die je samen krijgt. Bij een samenlevingscontract krijgt alleen de moeder automatisch ouderlijk gezag. De man moet het kind eerst erkennen om de officiële vader te worden en kan daarna samen met de moeder het gezamenlijk gezag laten registreren.