Duurzaam wonen Nationale Notaris

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Stap voor stap naar duurzaam wonen

2050 wordt een belangrijk jaar in Nederland: halen we de ambitie om ons land energieneutraal te hebben? 

Er gebeurt veel en de overheid stimuleert duurzame energie waar mogelijk. Het standaard aanleggen van gasnetten in nieuwbouwwijken is verleden tijd. Daarnaast wil het kabinet graag de aansluitplicht van gas vervangen door warmterecht. Dit betekent dat de energieprestatie-eisen voor nieuwbouwwoningen aangescherpt worden.

Veel meer dan dat

Ook bestaande woningen zullen duurzamer worden. Hiervoor maakt het kabinet afspraken met gemeenten, provincies, netbeheerders en waterschappen. Bij duurzaam wonen denken we al snel aan energiebesparing en milieumaatregelen. Maar wist je dat duurzaam bouwen veel meer inhoudt? Het gaat ook over prettig en plezierig wonen, over goede ventilatie en gezond en comfortabel wonen.

Een woning duurzaam verbouwen vraagt om investeringen. Om huizenbezitters te stimuleren zijn er daarom verschillende subsidie en regelingsmogelijkheden. Wil je hier meer over weten? Bekijk de pagina van de Rijksoverheid Duurzaam verbouwen.

Bouwbesluit

Om ervoor te zorgen dat de woningen van de toekomst aan al deze eisen voldoen, is er een Bouwbesluit. Daarin staan alle minimale bouwtechnische voorschriften waaraan gebouwen moeten voldoen. Denk aan veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, milieu en energiezuinigheid. Vanaf 1 januari 2020 moeten alle nieuwbouwvergunningen voldoen aan de BENG-eisen. De afkorting staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. De eisen gelden voor alle nieuwbouw, dus ook voor kantoren, ziekenhuizen, scholen en sportcomplexen. De BENG-regeling vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei. En uit de Europese richtlijn over energiebesparing van gebouwen.

In het Lente-akkoord van de regering werd gesproken over ZEN-woningen. Nee, geen mindfulness woningen. ZEN staat voor Zeer Energiezuinige Nieuwbouw. Het gaat hier om woningen die (bijna) energieneutraal of energieleverend zijn.