LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Kan ik mijn schoonzoon uitsluiten van de erfenis?

Vraag:

“Wij zijn een echtpaar op leeftijd en ons woonhuis is inmiddels ons eigendom. Wij willen ons huis en vermogen graag aan onze twee kinderen nalaten. Nu is onze dochter is in gemeenschap van goederen getrouwd, maar zij woont niet meer samen met haar man. Daarom willen wij niet dat onze schoonzoon meedeelt in de erfenis. Is dat mogelijk?”

Antwoord:

Ja, dat is zeker mogelijk. U moet daarvoor bij de notaris een testament op laten maken. Daarin moet u een uitsluitingclausule voor uw schoonzoon(s) opnemen. Door zo’n antischoonzoon- of schoondochterclausule komt uw nalatenschap alleen uw kinderen ten goede.

Sinds 1 januari is er wel een nieuwe wet omtrent huwelijksvermogensrecht van kracht, met deze wet is deze erfeniskwestie al wel geregeld. Stellen die na 1 januari 2018 trouwen, houden daarmee het recht op het vermogen dat ze verkregen voor hun huwelijk. Bovendien vallen erfenissen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen. Omdat uw dochter echter al eerder getrouwd is valt ze niet onder deze wet. Daardoor is een testament nog nodig.