Schenken of nalaten Nationale Notaris

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Schenken of nalaten? Voorkom onnodige belasting

Hoe is jouw nalatenschap geregeld? Een vraag waar je waarschijnlijk niet dagelijks over nadenkt, maar die wel ontzettend belangrijk is. Ook als je nog jong bent. Want wie vlak voor overlijden schenkt kan de ontvanger, naast schenkbelasting, ook nog eens een hoge erfbelasting nalaten. En daar zit niemand op te wachten.

We merken dat veel mensen rondlopen met de vraag wat ze moeten regelen om hun vermogen zo goed mogelijk na te laten aan de volgende generatie. Niemand betaalt immers graag belasting. Maar hoe zijn de regels nou precies? En wat kun je het beste regelen om jouw waardevolle vermogen zo goed mogelijk over te dragen?

‘Koud’ schenken

Wanneer je overlijdt en jouw vermogen nalaat, betalen jouw erfgenamen erfbelasting over jouw vermogen. Hoeveel dat is wordt jaarlijks vastgelegd door de Belastingdienst en hangt af van de relatie die je hebt met de erfgenaam.

‘Warm’ schenken

Natuurlijk wil je zoveel mogelijk besparen op de belasting. Dit kan bijvoorbeeld door met de ‘warme hand’ te schenken en een goed testament op te stellen. Benut hierbij zoveel mogelijk de vrijstellingen. Heb je bijvoorbeeld kleinkinderen, dan kun je door een eenvoudige aanpassing in het testament tussen de € 2.000 en € 4.000 per kleinkind aan erfbelasting besparen. Ook kun je gebruikmaken van de jaarlijkse schenkbelastingvrijstellingen. Heb je bijvoorbeeld nog nooit een grote schenking gedaan aan jouw kind (tussen de 18 en 40 jaar oud!)? Dan kun je gebruikmaken van de vrij besteedbare schenking van € 25.526. Deze mag zelfs worden verhoogd tot € 53.176 of zelfs tot € 100.000 als het aan respectievelijk een dure studie of de eigen woning wordt uitgegeven. Wil je geen gebruikmaken van deze verhoogde schenkvrijstelling, dan kun je het beste de jaarlijkse vrijstelling schenken. Maar let op: meer dan de jaarlijkse vrijstelling vlak voor overlijden schenken pakt vaak duurder uit dan nalaten. Dat komt doordat de jaarlijkse schenkvrijstelling voor kinderen en kleinkinderen (respectievelijk € 5.320 en € 2.129) veel lager is dan de vrijstelling voor de erfbelasting (€ 20.209) en door de manier waarop betaalde schenkbelasting wordt verrekend met erfbelasting.

Let op! De 180-dagenregeling

De Belastingdienst hanteert bovendien de zogenaamde 180-dagenregeling: er moet zowel schenk- als erfbelasting betaald worden als de schenker binnen 180 dagen na de schenking overlijdt. Deze regeling voorkomt dat de fiscus belasting misloopt als mensen vlak voor overlijden nog ‘even’ snel geld schenken. Er vindt wel een verrekening van de schenkbelasting plaats. Als de schenker in gemeenschap van goederen is getrouwd, is de regeling volgens de staatssecretaris maar op de helft van de schenking van toepassing.

Alternatief

In sommige situaties geldt de 180-­dagenregeling niet. Als de schenking bijvoorbeeld bedoeld is om iemand (die daar zelf niet toe in staat is) zijn schulden te laten betalen. Of als de schenking onder de verhoogde vrijstelling valt. Maar is jouw kind al ouder dan 40 jaar? Dan is de leeftijdsgrens voor het doen van de eenmalig verhoogde vrijstelling helaas overschreden. Toch is er ook dan nog steeds een mogelijkheid om de 180-dagenregeling te ontlopen: je kunt een kleinkind of iemand anders maximaal een ton schenken voor de eigen woning. De ontvanger of zijn partner moet dan echter ook wel tussen de 18 en 40 jaar zijn. Tevens is het belangrijk dat de schenking daadwerkelijk voor het overlijden wordt overgemaakt. En wordt er niet direct een eigen woning gekocht of verbouwd? Geen probleem. De ontvanger mag het bedrag nog tot in het tweede kalenderjaar na de schenking uitgeven. Ook al is hij of zij dan inmiddels ouder 40 jaar.

Conclusie

Kortom: doe je een schenking vlak voordat je overlijdt, dan is dat fiscaal gezien gunstig als deze niet hoger is dan de schenkvrijstelling van € 5.320 voor kinderen of € 2.129 voor anderen. Of natuurlijk wanneer de schenking onder een verhoogde belastingvrijstelling valt. Anders is het fiscaal gunstiger om het bedrag na te laten.

Meer informatie?

Wil je weten wat voor jou de beste mogelijkheden zijn. Of wil je een schenking doen aan jouw (klein-)kind(eren)? Laat je dan goed informeren en voorkom dat je te veel belasting betaalt. Wij gaan er graag persoonlijk met je over in gesprek.