LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Scheiden via de ambtenaar van de burgerlijke stand binnenkort mogelijk

Het is nooit fijn om te beseffen dat uw relatie anders is verlopen dan u voorheen heeft bedacht. In het geval dat u getrouwd bent, kunt u de zware maar weloverwogen beslissing maken om een echtscheiding aan te vragen. Het is vooral fijn als dit in goed overleg met uw partner gaat.

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’ ingediend. De ministerraad heeft hier inmiddels op ingestemd. Indien u het onderling eens bent en geen minderjarige kinderen heeft, kunt u straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Het wetsvoorstel is nu voor advies aan de Raad van State gestuurd.

U kunt straks een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Bij het voldoen aan alle voorwaarden kan de ambtenaar de echtscheiding uitspreken en een akte opmaken die wordt ingeschreven in een register. Nu is de tussenkomst van de rechter nog verplicht, evenals de bijstand van een advocaat. Bij de nieuwe regeling komt dit te vervallen.