Samenwerking AuditNow en ComplyNow

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Wij werken samen met AuditNow en ComplyNow

Op 3 mei jl. hebben Nationale Notaris, AuditNow en ComplyNow een overeenkomst getekend voor samenwerking op het gebied van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De reden voor de samenwerking komt voort uit de wens van Nationale Notaris om nog verdergaande kwaliteit te leveren aan klanten en de bij haar aangesloten notariskantoren.

In de handleidingen en aanwijzingen van de KNB, de leidraden van het BFT en de tuchtrechtjurisprudentie wordt het belang van goede dossiervoering benadrukt. Hieruit volgt dat van een (kandidaat-)notaris wordt verlangd dat hij van het onderzoek in het kader van zijn poortwachtersrol aantekeningen en onderbouwing in zijn dossier bijhoudt. Recent heeft de tuchtrechter nogmaals het belang van goede dossiervoering bevestigd.

De samenwerking ziet toe op compliance management bij Nationale Notaris. Zowel AuditNow als ComplyNow bieden voor Nationale Notaris en de bij haar aangesloten kantoren een specifiek pakket aan producten en diensten in het kader van de Wwft en AVG (inclusief cybersecurity). Op basis van de behoefte van iedere specifieke organisatie, inclusief Nationale Notaris zelf, kan een maatwerkpakket worden samengesteld.