Europese Verkiezingen

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Samen sterk voor een veiliger Europa

Ons werk als notaris strekt tot ver over de grens. Voor bedrijven, maar ook voor particulieren. Om iedereen zo goed mogelijk te helpen, is samenwerking op Europees niveau van steeds groter belang. De Europese verkiezingen van 23 mei zijn een uitgelezen moment om de (internationale) wensen van het notariaat weer eens goed onder de aandacht te brengen.

‘Europa’ wordt steeds belangrijker, ook binnen ons vak. Nederlandse bedrijven doen zaken in het buitenland, waardoor we onder andere te maken hebben met ondernemingsrecht dat van land tot land kan verschillen en met internationale anti-witwasrichtlijnen. Ook bij particulieren spelen internationale aspecten een rol, bijvoorbeeld wanneer je een relatie hebt met iemand met een andere nationaliteit. Dat kan gevolgen hebben voor onder meer de rechtspositie van je kinderen of voor het regelen van je erfenis.

Meer verbinding in Europa

Om ons werk hierin zo goed mogelijk te kunnen doen, is transparantie belangrijk. Daarom zet de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zich in voor het verbinden van zoveel mogelijk verschillende Europese registers. Denk hierbij aan de centrale testamentenregisters, registers van Europese verklaringen van erfrecht en registers van levenstestamenten en volmachten. Jouw nalatenschap kan dan door iedere notaris in Europa ingezien en afgehandeld worden. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn als jij, je partner of één van je kinderen op het moment van jouw overlijden in het buitenland verblijft.

Ons verlanglijstje

Dit is slechts één onderwerp op het wensenlijstje dat de KNB heeft aangeboden aan een zestal kandidaten voor het Europees Parlement. Daarnaast zien wij als notarissen graag dat de anti-witwasregelgeving vergemakkelijkt wordt, dat er regelgeving komt op het gebied van digitale erfenissen en zijn wij voorstander van harmonisatie van Europese regelingen, onder andere over de bescherming van kwetsbare meerderjarigen, adoptie en vermissing. Zo maken we ons samen sterk voor een efficiënter en veiliger Europa!