Rol notaris oprichten bedrijf

De rol van een notaris bij het oprichten van een bedrijf

Als u droomt van uw eigen onderneming begint u met een ondernemingsplan en kiest u  een ondernemingsvorm. Daarna heeft u vaak een notaris nodig. Bij de oprichting van de meeste ondernemingsvormen is het inschakelen van een notaris namelijk verplicht.

Welke ondernemingsvormen zijn er?

  • Eenmanszaak: Eén persoon is de eigenaar en draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het bedrijf.
  • Besloten vennootschap (BV): Het kapitaal verdeeld is in aandelen die in bezit zijn van de beperkt aantal aandeelhouders. De aandelen kunnen niet vrij worden verhandeld op de markt.
  • Naamloze vennootschap (NV): Het kapitaal verdeeld is in aandelen die vrij verhandelbaar zijn op de openbare markt. Een naamloze vennootschap is veel duurder en ingewikkelder om op te richten dan een eenmanszaak of BV.
  • Maatschap: Een maatschap is een samenwerking van één of meer personen waarbij ze samen het bedrijf runnen en de winst en verlies delen. Er zijn geen wettelijke voorschriften over het oprichten of de organisatie van een maatschap.
  • Coöperatie: Een groep mensen of bedrijven die samen economische, sociale, of culturele doelen proberen te bereiken. Het belangrijkste doel van een coöperatie is om de belangen van haar leden te behartigen, in plaats van winst te maximaliseren.
  • Vennootschap onder firma (VoF): Een vorm van samenwerking tussen twee of meer personen (vennoten) met als doel om gezamenlijk een bedrijf te runnen en winst te maken. De vennoten brengen hun kapitaal, arbeid, of andere middelen in en delen ze de winst of het verlies volgens een vooraf gesproken verdeling. Een Vof moet zich houden aan specifieke wettelijke regels.
  • Commanditaire vennootschap (CV): Een vorm van samenwerking tussen twee of meer personen, waarbij minstens één van hen, de commanditaire vennoot, slechts beperkt aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming. De andere vennoot, de beherende vennoot, heeft de leiding over de onderneming en draagt het volledige risico van aansprakelijkheid.

De notaris bij de oprichting van een eenmanszaak

Het is niet wettelijk verplicht om een notaris in te schakelen als u een eenmanszaak opricht. De notaris komt soms wel om de hoek kijken bij het regelen van de huwelijkse voorwaarden. Als u trouwt zonder huwelijkse voorwaarden, dan wordt het vermogen van de onderneming verdeeld tussen de twee partijen. Als u dat wilt voorkomen, legt de notaris vast in de huwelijkse voorwaarden dat het vermogen van u blijft.

De notaris bij de oprichting van een maatschap, Vennootschap onder Firma en Commanditaire vennootschap

Het is niet verplicht maar wel handig om een notaris in te schakelen bij de oprichting van een bedrijf met één van deze ondernemingsvormen. Een notaris helpt u bij het opstellen van een contract en legt uit wat het contract precies inhoudt. Dit zorgt ervoor dat er heldere afspraken gemaakt worden, waardoor iedereen weet waar hij aan toe is. Hiermee worden onaangename verrassingen voorkomen.

De notaris bij de oprichting van een Besloten vennootschap, Naamloze vennootschap en een coöperatie

Voor de oprichting van een bedrijf met een van deze ondernemingsvormen is het inschakelen van een notaris verplicht. Een notaris zorgt ervoor dat de oprichting gaat volgens alle wettelijke voorschriften. De notaris stelt samen met u de oprichtingsakte op. Hij of zij verifieert de identiteit van de oprichters en kijkt of ze juridisch gezien deel mogen nemen in de oprichting. De notaris regelt bovendien de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en in het Handelsregister. Als er sprake is van aandelen, dan maakt de notaris een aandelenregister aan.