Hazes

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Rachel Hazes mag zich erfgenaam André blijven noemen, maar is dat officieel niet. Hoe zit dat?

De afgelopen tijd kon je er niet omheen: de zaak tussen Rachel en Roxeanne Hazes over de erfenis van de volkszanger. Rachel mag zich voorlopig erfgenaam blijven noemen, ook al is ze dat volgens het testament niet. Hoe zit dat?

Verdeling van de erfenis

André Hazes is in 2004 overleden. Op dat moment was hij getrouwd met Rachel. Hazes heeft in zijn testament laten opnemen dat zijn vrouw geen erfgenaam is als er op het moment van zijn overlijden een echtscheidingsprocedure loopt. Begin 2005 is de erfenis van Hazes verdeeld. Toen is door alle betrokkenen (de weduwe, de executeur én de belangenvertegenwoordiger van de kinderen) beslist dat alles wat tot de huwelijksgoederengemeenschap behoorde (waaronder de erfenis) aan de weduwe wordt toegekend. Omdat zij daardoor meer kreeg dan waar zij recht op had, is zij aan beide kinderen een bedrag verschuldigd. Dat bedrag is toen berekend.

Te laat

Roxeanne spande een kort geding aan, ook wel een spoedprocedure genoemd. Maar omdat zij al in 2020 wist wat er in het testament van haar vader stond, is er geen sprake meer van een spoedeisend belang. Dat maakt een kort geding dus niet de geschikte plek om de familieruzie verder uit te vechten en hoort daarmee thuis in een bodemprocedure. Tot nader order mag Rachel zich dus erfgenaam blijven noemen.

Wat kan je in een testament vastleggen?

In een testament leg je vast wat er met jouw geld, huis, bezittingen en schulden moet gebeuren na je overlijden. Is er geen testament, of zijn de in het testament aangewezen erfgenamen en hun kinderen overleden, dan bepaalt de wet wie jouw erfgenamen zijn. De nalatenschap wordt in gelijke delen verdeeld tussen de partner en eventuele kinderen. Met een testament kan van de wettelijke verdeling worden afgeweken.

Partner onterven

Als je niet wilt dat je partner, waarmee je bent gehuwd of geregistreerd als partner, deelt in je nalatenschap, dan kun je hem of haar in het testament onterven. Nadat je partner onterfd is, heeft hij of zij nog wel rechten. Bijvoorbeeld het recht om in het huis te blijven wonen, ook al staat het huis niet op diens naam. Ook kan je partner (als hij of zij zelf geen inkomen heeft) geld uit je nalatenschap opeisen voor dagelijkse levensbehoeften.