LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Privacy statement

Privacy statement

1. Algemeen

Nationale Notaris respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Als persoonsgegevens gelden gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te achterhalen. Hieronder zijn begrepen:

  • Uw naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die u aan ons heeft verstrekt.
  • De door uw apparatuur aan onze computers verstrekte gegevens bij het bezoeken van onze website, zoals het door u gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, de gebruikte internet browser en (in sommige gevallen) de laatste internetpagina die u heeft bezocht.

3. Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die Nationale Notaris verwerkt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • – voor het verrichten van de aangeboden diensten
  • – om met u in contact te kunnen treden
  • – om u te informeren over nieuwe of aanvullende producten en/of aanbiedingen van Nationale Notaris
  • – het analyseren en verbeteren van dienstverlening van Nationale Notaris
  • – het verrichten van marktonderzoek ten behoeve van Nationale Notaris

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u Nationale Notaris daarvoor toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat u per e-mail, telefoon of anderszins een vraag aan Nationale Notaris stelt. Nationale Notaris kan inkomende en uitgaande telefoongesprekken opnemen ter verbetering van onze dienstverlening.

4. Cookies

Op de website van Nationale Notaris worden cookies gebruikt. Voor meer informatie hierover kunt u terecht in de cookie-instellingen, te vinden via het blauwe icoon linksonder op uw scherm.

5. Wijzigingen

Nationale Notaris behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen en adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren. De laatste wijzigingsdatum vindt u onderaan deze privacyverklaring

6. Vragen en recht op inzage en correctie

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Nationale Notaris, of indien u inzage wenst in, dan wel wijziging wenst van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 030 – 24 25 672 of e-mailadres info@nationalenotaris.nl

Versie 07-05-2024

filed under: