LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Prinsjesdag 2022: de belangrijkste maatregelen voor de woningmarkt

Dat Nederland op dit moment te maken heeft met verschillende crises is bekend. Op Prinsjesdag werden de plannen gepresenteerd om deze problemen aan te pakken. Wat gaat het kabinet doen aan de problemen op de woningmarkt? 

De financiële plannen die het kabinet heeft aangekondigd, brengen weinig verandering voor huizenzoekers. Er wordt vastgehouden aan de bestaande koers. De nadruk ligt vooral op maatregelen voor de hoge energierekeningen. We zetten de belangrijkste plannen voor huizenbezitters en mensen die een huis willen (ver)kopen op een rij.

Verlaging ‘jubelton’

Wil je een huis kopen met financiële hulp van ouders, dan kun je dat beter nog dit jaar doen. Het extra bedrag dat zij belastingvrij mogen schenken voor de koop van een huis, wordt namelijk flink teruggeschroefd. Dit jaar is dat nog € 106.671 – de zogenoemde ‘jubelton’ – maar vanaf volgend jaar wordt dat bedrag € 27.231. In 2024 eindigt deze regeling zelfs helemaal.

Starters profiteren van hogere vrijstelling overdrachtsbelasting

In 2022 hoeven starters geen 2 procent overdrachtsbelasting te betalen als zij een huis kopen onder de € 400.000. In 2023 wordt de maximale koopsom € 440.000. De voorwaarden blijven hetzelfde: je bent maximaal 34 jaar, je moet zelf in het huis gaan wonen en je hebt niet eerder gebruikgemaakt van deze vrijstelling.

900.000 woningen waarvan twee derde betaalbaar

Het kabinet houdt vast aan het plan om tot en met 2030 900.000 woningen te bouwen waarvan twee derde betaalbaar is, ook al gaf de koning in zijn troonrede aan dat ‘de praktijk weerbarstig is’. Voor deze klus heeft het kabinet veel geld over. Zo gaat er de komende tien jaar 7,5 miljard naar het goed ontsluiten van die nieuwe woningen en wijken. In het najaar gaat De Jonge afspraken maken met provincies over hoeveel er in welke provincie gebouwd moet worden.

300 miljoen euro voor isolatie

Zoals gezegd is er veel aandacht voor energiebesparende maatregelen. Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening maakt 300 miljoen euro extra vrij voor de isolatie van woningen, om zo huishoudens te helpen bij het beperken van de energierekening. Dat geld gaat naar gemeenten, die via subsidies inwoners kunnen helpen met verduurzamen.