Partneralimentatie Nationale Notaris

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Maximaal vijf jaar partneralimentatie

In 2015 dienden een aantal afgevaardigden van de VVD, PvdA en D66 een wetsvoorstel in waarin de regels van de partneralimentatie totaal overhoop werden gegooid en de alimentatieduur moest worden verkort. Het wetsvoorstel heeft twee jaar stilgelegen en inmiddels hebben de initiatiefnemers het wetsvoorstel ingrijpend vereenvoudigd. Met bekendmaking van de ondergenoemde punten gaat nu een volgende fase in.

Uit schriftelijke vragen naar aanleiding van het verslag van het wetsvoorstel herziening partneralimentatie blijkt dat de partneralimentatie niet langer twaalf, maar vijf jaar moet gelden. Ook is ervoor gekozen dat afspraken maken over partneralimentatie (bijvoorbeeld over de duur) niet mogelijk is in huwelijkse voorwaarden.

Twee uitzonderingen

  • De eerste uitzondering is voor mensen die bijna AOW-gerechtigd zijn. Voor hen kan de partneralimentatie maximaal tien jaar duren.
  • Ook diegenen die voor jonge kinderen zorgen, zijn uitgezonderd van de hoofdregel. Zij kunnen maximaal twaalf jaar partneralimentatie krijgen.

Partneralimentatie niet in huwelijkse voorwaarden

In het oorspronkelijke voorstel konden afspraken over partneralimentatie in huwelijkse voorwaarden worden vastgelegd. Door kritiek van de Raad van State hebben de initiatiefnemers dit teruggedraaid. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft bij de indieners nog gepleit voor het wel mogelijk maken van afspraken hierover. Bij huwelijkse voorwaarden kan namelijk ook worden afgezien van partnerpensioen.