LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Voogdij

Voogdij

Voogdij-akte of voogdijbenoeming

Een voogdijbenoeming kun je vergelijken met een testament. Als beide ouders een voogd willen benoemen, doen ze dat elk in een aparte voogdijbenoeming. Het is mogelijk dat de ene ouder andere voogden benoemt dan de andere ouder. Naast de voogd/voogden kunnen één of meerdere opvolgende voogden worden benoemd. Dit voor het geval dat de benoemde voogden de voogdij niet kunnen aanvaarden of de voogdij voortijdig wordt beëindigd. Praat er eens over met Nationale Notaris, dan weet je tenminste hoe het zit.

Eén of twee voogden?

Eén voogd is niet zelf tot verzorging en opvoeding verplicht. Eén voogd is wel verplicht om er voor te zorgen dat het kind/de kinderen verzorgd en opgevoed worden. Twee voogden hebben wel de plicht (en het recht) om zelf jouw kind(eren) te verzorgen en op te voeden.
Eén voogd is niet verplicht om uit eigen vermogen bij te dragen aan de kosten van verzorging en opvoeding voor de kinderen. Twee voogden zijn dat wél.

Je ziet, het is tamelijk ingewikkeld, dus laat je gerust door Nationale Notaris uitleggen hoe de regels precies zijn.

filed under: