LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Je huis verkopen

Je huis verkopen

Koopovereenkomst

Wanneer je jouw huis verkoopt, dient er een koopovereenkomst opgesteld te worden die door jou (als verkoper) en de koper wordt ondertekend. Voor jou als verkopende partij is het interessant om een koopovereenkomst al te hebben liggen voor het moment dat je met een koper tot overeenstemming bent gekomen. Met zo’n koopovereenkomst kun je namelijk snel en eenvoudig een potentiële koper aan je binden, waardoor je het verkoopproces aanmerkelijk sneller kunt laten lopen.

Wat is van belang voor de koopovereenkomst?

Het is belangrijk dat er bij het opstellen van deze verkoopovereenkomst gedacht wordt aan het volgende:

 • regelingen die betrekking hebben op de verkoopprijs, wijze van betalen en overdracht
 • de staat van het huis, eventuele verontreiniging
 • de geschiktheid van de grond voor het beoogde gebruik en bouwkundige gebreken
 • afwezigheid van bijvoorbeeld asbest, ondergrondse tanks en gevaarlijke stoffen
 • ontbindende voorwaarden, zoals financiering of woonvergunning van de koper
 • voor wiens rekening de kosten van de eigendomsoverdracht komen (k.k. of v.o.n.)
 • de betaling van een waarborgsom of het stellen van een bankgarantie door de koper
 • de overname van roerende zaken en de waarde ervan
 • een regeling met betrekking tot wanprestatie en de eventuele betaling van een boete
 • wie de notaris kiest die de eigendomsoverdracht zal verzorgen
 • Nationale Notaris houdt vanzelfsprekend rekening met al deze zaken en stelt voor jou een rechtsgeldig en waterdicht document op waar je volledig op kunt vertrouwen.

Eigendomsoverdracht

Voor de overdracht van het eigendom van de woning maken we een notariële akte op: dit is de Leveringsakte, ook wel Transportakte genoemd. De inhoud van deze akte sluit aan op de koopovereenkomst. Jij als verkoper, de koper en Nationale Notaris ondertekenen de leveringsakte, waarna een afschrift van de akte wordt ingeschreven in het Kadaster. Hiermee is de eigendomsoverdracht voltooid.

Kosten

Bij de eigendomsoverdracht van een woning wordt door Nationale Notaris rekening gehouden met de makelaarskosten, de verrekening van de onroerende zaakbelasting en eventuele waterschapslasten. Deze kosten worden op de dag van de overdracht samen met de koopprijs voldaan via Nationale Notaris. Na de eigendomsoverdracht zorgt Nationale Notaris ervoor dat de koopprijs aan jou wordt overgemaakt en dat je eventuele hypotheken worden afgelost.

Direct vrijblijvend een offerte aanvragen?

filed under: