LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Een huis kopen

Een huis kopen

Koopovereenkomst bij aankoop van een woning

Wanneer je een huis koopt, wordt er een koopovereenkomst opgesteld. Sinds 2003 is het verplicht om bij de aankoop van een woning zo’n koopovereenkomst te tekenen. Alle afspraken worden in die overeenkomst vastgelegd. De belangrijkste is uiteraard de prijs van de woning, maar daarnaast worden er ook zaken opgenomen als:

• De datum waarop je de woning geleverd krijgt
• Eventuele ontbindende voorwaarden*
• Roerende zaken (lamp, gordijnen etc.) die in de koop meegenomen worden
• De prijs van de roerende zaken
• Aanvullende afspraken

Ontbindende voorwaarden

Een koopovereenkomst wordt ook vaak een ‘voorlopige koopovereenkomst’ genoemd. Het woord ‘voorlopig’ wil niet zeggen dat deze overeenkomst niet bindend is. Er zijn alleen nog wel voorwaarden waaronder de koop kosteloos geannuleerd kan worden.

    1. Ten eerste heb je wettelijk drie dagen bedenktijd na het tekenen van het koopcontract. Gedurende deze drie dagen mag je zonder opgaaf van redenen afzien van de aankoop.

2. Daarnaast kunnen er ontbindende voorwaarden in het koopcontract opgenomen worden. Bijvoorbeeld ‘Voorbehoud van financiering’, waarbij je als koper kosteloos mag ontbinden wanneer je binnen een gestelde tijd geen financiering kan krijgen. ‘Voorbehoud bouwkundige keuring’ is ook een veelvoorkomende ontbindende voorwaarde. Dit wil zeggen dat de koop alleen doorgaat wanneer uit een bouwkundige keuring blijkt dat er eventuele gebreken niet boven een afgesproken bedrag uitkomen. En zo zijn er dus nog meer ontbindende voorwaarden mogelijk.

Het koopcontract en de ontbindende voorwaarden die hierin zijn opgenomen, zijn dus een heel belangrijk onderdeel van het aankoopproces. Het is belangrijk dat je hier een onpartijdige professional met de juiste juridische ervaring bij betrekt. Iemand die alle controles uitvoert voordat jij de koopovereenkomst ondertekent. Laat je dit als koper over aan bijvoorbeeld de verkopend makelaar, dan loop je het risico dat de overeenkomst vooral in het voordeel van de verkoper is en jij met extra kosten komt te zitten.

Nationale Notaris heeft veel ervaring met koopcontracten en kijkt graag met een juridische blik naar jouw koopcontract. Wij stellen de koopovereenkomst op of, als er al een voorbeeld overeenkomst ligt, controleren alles zodat je met vertrouwen de koopovereenkomst kunt tekenen.

Bescherming via inschrijving

Laat je jouw koopovereenkomst door Nationale Notaris opstellen, dan schrijven wij deze op jouw verzoek in. Hiermee voorkom je dat de verkoper achter jouw rug om het huis aan een ander verkoopt. Met de inschrijving van de koopovereenkomst bent je zeker van levering. Ook bij faillissement van de verkoper gaat de koop door.

Leveringsakte

Nadat de koopovereenkomst is ondertekend en de ontbindende voorwaarden zijn verlopen, wordt de leveringsakte opgesteld. Hiermee wordt de woning officieel aan jou geleverd en komt daarmee dus ook op jouw naam te staan. Om er zeker van te zijn dat het hele proces vlekkeloos verloopt, zal Nationale Notaris tal van zaken controleren en verifiëren. Indien dit niet gedaan wordt, bestaat de kans dat iemand jou een huis verkoopt terwijl die persoon helemaal niet bevoegd is om dat huis te verkopen. Dan kan er dus ook niet geleverd worden. Met Nationale Notaris zal je dat niet overkomen!

Eigendomsoverdracht en bijkomende kosten

Bij de eigendomsoverdracht van een woning krijg je te maken met diverse woning-gebonden kosten zoals de verrekening van de onroerende zaakbelasting en eventuele waterschapslasten. Nationale Notaris brengt deze vooraf duidelijk in beeld. Je betaalt de kosten op de dag van de eigendomsoverdracht tezamen met de koopprijs via Nationale Notaris. Na de eigendomsoverdracht zorgt Nationale Notaris ervoor dat de koopprijs aan de verkoper wordt overgemaakt, dat eventuele hypotheken van de verkoper worden afgelost en dat woning-gebonden kosten worden voldaan.

TIP!

Zorg dat je bij de aankoop van een woning zelf je notaris kiest. De kosten zijn namelijk voor jouw rekening.
Kies je niet zelf je notaris dan kunnen de kosten aanzienlijk hoger uitvallen.

Direct vrijblijvend een offerte aanvragen?

filed under: