Nieuwbouw

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Naast starters hebben ouderen het ook moeilijk op de woningmarkt

Als het gaat om nieuwbouwwoningen, hebben ouderen het moeilijk op de woningmarkt. Bij de bouw krijgen levensloopbestendige woningen voor deze doelgroep te weinig aandacht. Hierdoor stagneert de doorstroming en de ruimte op de woningmarkt. Dit blijkt uit een onderzoek van NVM van 140 duizend verhuizingen binnen de Nederlandse koopsector en een enquête van NVM-makelaars.

Doorstroom woningmarkt

Rieks van den Berg, NVM-bestuurslid vakgroep Wonen en makelaar over het onderzoek: “De uitkomsten van dit onderzoek zijn waardevol en zeggen ons veel over het gedrag van de doelgroep senioren. Tegelijk maken we ons zorgen over de beperkte aandacht voor deze doelgroep in de ontwikkeling van nieuwbouw. Senioren hechten aan hun zelfstandigheid en onafhankelijkheid en willen een levensloopbestendige comfortabele woning die dat biedt.

We doen daarom de oproep hierin beter te voorzien. Daarmee komt ook de doorstroming op de totale woningmarkt in beweging. Een senior maakt een woning vrij waar weer een jong gezin in kan wonen. Dit gezin maakt daarmee weer een kleinere woning vrij die dan weer beschikbaar komt voor starters. Dat helpt alle woningzoekers weer vooruit want het aanbod kan de vraag nog zeker niet aan.”

Iedereen baat bij bouw levensloopbestendige woningen

Ruim twee derde van de NVM-makelaars die deelnamen aan de enquête, geeft aan dat er in hun regio nog te weinig aandacht is voor de wensen van ouderen in de woningbouw. Dit terwijl zowel de vergrijzende Nederlandse bevolking als de complete woningmarkt gebaat zijn bij het bouwen van meer levensloopbestendige woningen. Bouwen voor de doorstroming van ouderen opent namelijk deuren voor woningzoekers van alle generaties. Minister de Jonge heeft dit opgenomen in het programma “Wonen en zorg voor ouderen.” Daarbij moet een derde deel van de per 2030 te realiseren 900 duizend huizen geschikt zijn voor ouderen.