Notaris is nooit uitgeleerd Nationale Notaris

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Als notaris bij Nationale Notaris ben je nooit uitgeleerd…

Wist je dat een notaris* eigenlijk nooit uitgeleerd is? Gedurende de hele loopbaan laten de notarissen van Nationale Notaris zich bijscholen.

Altijd blijven leren

Wij vinden deze constante educatie heel erg belangrijk omdat wij op deze manier aan onze klanten kunnen garanderen dat onze vakinhoudelijke kennis op peil blijft. Daarnaast zorgen we er op deze manier ook voor dat al onze notarissen de juiste competenties en vaardigheden hebben.

De verplichting van notarissen om te blijven bijscholen noemen wij ‘permanente educatie’. De verplichting tot permanente educatie gaat in zodra een notaris de driejarige beroepsopleiding heeft afgerond. In een tijdvak van twee jaar moeten notarissen 40 opleidingspunten (= 40 uur onderwijs) behalen.

Opleidingspunten

Bij onze kantoren krijgen notarissen zogenaamde opleidingspunten door deel te nemen aan cursussen, congressen en opleidingen. Maar ook het lidmaatschap van een commissie of bestuur telt mee voor de permanente educatieverplichting. Op deze manier kunnen onze notarissen vakkennis opdoen als ringvoorzitter, lid van een kamer voor het notariaat of bestuurslid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).

Registratie opleidingspunten

Natuurlijk worden de punten die onze notarissen halen bijgehouden. Dat doet de KNB voor ons. Als een notaris niet aan de PE-verplichting voldoet en geen vrijstelling heeft, meldt de KNB dit aan het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Zo zijn onze klanten zich ervan verzekerd dat zij een deskundige notaris tegenover zich hebben die van alle laatste ontwikkelingen in ons vakgebied op de hoogte is.

Opleidingen en cursussen

De meeste opleidingen en cursussen worden door externe opleidingsinstituten georganiseerd. Deze organisaties vragen aan de KNB goedkeuring. Pas dan tellen de punten die onze notarissen ermee behalen mee voor de PE-verplichting. De KNB organiseert ook zelf cursussen en opleidingen.

*Hieronder valt ook een toegevoegd notaris of kandidaat-notaris.