Erfgenamen beter beschermen

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Nieuwe wet ingetreden: Erfgenamen beter beschermd tegen schulden

Eerder hebben we in dit artikel al gemeld dat de Eerste Kamer akkoord is gegaan met de nieuwe regels voor het aanvaarden van de erfenis.

Op donderdag 1 september 2016 is de wet ‘bescherming erfgenamen tegen schulden’ ingegaan. Hierdoor wordt bijvoorbeeld het wegnemen van een familiefotoboek niet langer gezien als een daad van zuivere aanvaarding van de nalatenschap. KNB-woordvoerder Nora van Oostrom heeft in de rubriek ‘Hoe zit dat eigenlijk?’ van radioprogramma Wekker-Wakker van Omroep Max een toelichting gegeven.

“De wet beschermt tegen schuldeisers van overledenen”

In de nieuwe wet is geregeld dat een erfgenaam alleen zuiver aanvaardt als hij goederen van de nalatenschap verkoopt, bezwaart of op andere wijze aan het verhaal van schuldeisers onttrekt. Als erfgenamen na zuivere aanvaarding van de nalatenschap een onverwachte schuld tegenkomen, kunnen zij binnen drie maanden naar de kantonrechter gaan om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden.

Geen onverwachte schuld

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorstander van de beschermingsregeling voor erfgenamen zoals die in de wet staat. Maar de nieuwe wet zal niet alle problemen voor erfgenamen oplossen. Dit omdat de meeste schulden van de erflater niet als een onverwachte schuld kunnen worden aangemerkt. Daarom blijft voorlichting belangrijk.

Bron: knb.nl