nieuwbouw

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Kopers nieuwbouw ongerust na stikstofuitspraak

De Vereniging Eigen Huis (VEH) kreeg naar aanleiding van de stikstofuitspraak van de Raad van State veel vragen binnen van ongeruste kopers van een nieuwbouwwoning. De hoogste bestuursrechter zet in deze uitspraak een streep door de zogenaamde bouwvrijstelling, die op 1 juli 2021 is opgenomen in de Wet natuurbescherming.

In strijd met Europees natuurbeschermingsrecht

Deze vrijstelling werd door het kabinet bedacht om ondanks het aangescherpte stikstofbeleid toch bouwprojecten zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. De hoogste bestuursrechter heeft geoordeeld dat deze vrijstelling in strijd is met het Europees natuurbeschermingsrecht. Wat de uitspraak betekent voor nieuwbouwprojecten, hangt af van de fase waarin de koper zit.

Wat betekent de uitspraak als er een onherroepelijke vergunning is afgegeven?

Als er een onherroepelijke omgevingsvergunning is afgegeven, heeft de uitspraak geen gevolgen. Een onherroepelijke vergunning betekent immers dat er geen bezwaar en beroep meer mogelijk is. Voor kopers is het wel belangrijk om er zeker van te zijn dat deze vergunning er is voordat ze naar de notaris gaan.

Wat betekent de uitspraak voor bestaande nieuwbouwprojecten?

Is de nieuwbouwwoning gekocht, maar is er nog geen onherroepelijke omgevingsvergunning afgegeven, dan kan deze uitspraak gevolgen hebben voor de bouw van de woning. Het project kan vertraging oplopen en kan mogelijk zelfs niet doorgaan.

Voor lopende en toekomstige vergunningsaanvragen moeten nu mogelijk stikstofrapporten worden opgesteld door deskundigen. Die rapporten moeten vervolgens worden beoordeeld. Om hoeveel vergunningsaanvragen het gaat, moet nog worden geanalyseerd door gemeenten en provincies. Of er een stikstofrapport moet worden opgesteld en hoe de beoordeling uitvalt, hangt af van bijvoorbeeld de grootte van het bouwproject, de omgeving (ligt het in de buurt van natuurgebieden) en of de aannemer al dan niet gebruik maakt van elektrische machines en bouwvoertuigen.