Europese verordening

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Minder bureaucratische lasten voor Europese burger

Er is een nieuwe Europese ‘Verordening vrij verkeer publieke documenten’ van kracht. Deze verordening maakt het gemakkelijker om publieke documenten uit een andere lidstaat te aanvaarden. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) staat achter de verordening. Het zorgt voor vermindering van bureaucratische lasten voor de Europese burger en gaat gebruik van vervalste documenten tegen.

De verordening geldt voor akten die betrekking hebben op de burgerlijke stand, zoals geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, scheiding, overlijden en de afwezigheid van een strafblad. Akten met als onderwerp onroerend goed, ondernemingen of familie- en erfrecht vallen niet onder de verordening. Om het verkeer van publieke documenten te vergemakkelijken, komen er meertalige modelformulieren. Zo’n formulier wordt aan het publieke document gehecht.

Evaluatie

De regeringen hebben 2,5 jaar de tijd om hun wetgeving aan te passen en hun samenwerking op te zetten. In de regelgeving over de werkzaamheden van het Nederlandse notariaat zijn geen wijzigingen nodig. Afgesproken is dat de Europese Commissie binnen twee jaar een evaluatie opstelt. Dan kan worden bekeken of het toepassingsgebied wordt uitgebreid tot bijvoorbeeld openbare documenten betreffende de rechtsvorm van een vennootschap, of diploma’s.

 

Bron: knb.nl