LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Mijn vriendin en ik willen gaan samenwonen

Vraag

“Mijn vriendin en ik willen gaan samenwonen. Wat is het verschil tussen een samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap?”

Antwoord

“Het belangrijkste verschil heeft te maken met het bezit. Het geregistreerd partnerschap werkt hierbij hetzelfde als het huwelijk: alle bezit is gezamenlijk, tenzij je hierover afspraken maakt in de vorm van partnerschapsvoorwaarden. Deze voorwaarden stel je op bij de notaris. Bij samenwonen is het precies andersom. Het bezit is gescheiden, tenzij je hierover in een samenlevingscontract afspraken maakt.

De regels voor het bezit hebben gevolgen wanneer de relatie stukloopt of wanneer jouw partner overlijdt. Als een partner in een geregistreerd partnerschap zonder partnerschapsvoorwaarden overlijdt, dan is de helft van alle bezittingen eigendom van de overblijvende partner. De andere helft vormt de nalatenschap. Die wordt verdeeld onder de erfgenamen.

Als je zonder contract samenwoont en jouw partner overlijdt, dan gaat de helft van de bezittingen naar de familie van jouw partner. In een samenlevingscontract kun je echter afspreken welke goederen van jullie samen zijn en welke van ieder apart. Je kunt ook een verblijvingsbeding opnemen. Na jouw dood heeft jouw partner dan recht op jouw helft van de gezamenlijke bezittingen.

Een samenlevingscontract is ook van belang voor andere zaken. Zo ben je voor het erfrecht pas partner als je bij de notaris een wederzijdse zorgverplichting hebt vastgelegd. Dat heeft grote gevolgen voor de vrijstelling van erfbelasting. Daarnaast vragen pensioenverzekeraars een samenlevingscontract als bewijs van partnerschap voordat ze een eventueel partnerpensioen uitkeren.”

Heb je zelf een vraag?
Wij beantwoorden deze graag voor jou. Mail naar: info@nationalenotaris.nl.