Afhandeling erfenis Nationale Notaris

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Maak een stappenplan voor de afhandeling van de erfenis

Het kan je zomaar overkomen. Iemand uit je omgeving overlijdt plotseling. Je moet dan in korte tijd heel veel regelen. Een handige tip: maak een stappenplan zodat je weet waar je allemaal aan moet denken.

  1. Wie zijn de erfgenamen en is er een testament?

De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Het is belangrijk om te weten wie de erfgenamen zijn. De erfgenamen zijn genoemd in het testament van de overledene. Als er geen testament is opgemaakt, dan wijst de wet de erfgenamen aan. Alle testamenten staan geregistreerd bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Hier kun je schriftelijk informeren bij welke notaris het testament is gemaakt. Je moet dan wel de overlijdensakte meesturen. Bij de notaris die het testament heeft opgemaakt, kan een kopie van het testament opgevraagd worden. De afwikkeling van de erfenis moet volgens het testament worden uitgevoerd.

  1. Erfenis aanvaarden?

Als erfgenaam moet je beslissen of je de erfenis wilt aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Dit is een belangrijke stap bij de afwikkeling van een erfenis. In een eerder artikel hebben we diverse mogelijkheden uitgelicht.

  1. De volmacht/executeur

Als erfgenamen ben je samen verantwoordelijk voor de afwikkeling van de erfenis. Het is gebruikelijk om één erfgenaam aan te wijzen die een volmacht krijgt om de erfenis af te wikkelen. Dit kan ook een buitenstaander zijn of een notaris. Ook kan het zijn dat er in het testament een executeur aangewezen is die een deel van de afwikkeling van de erfenis regelt.

  1. De verklaring van erfrecht

Zodra iemand overlijdt blokkeert de bank zijn of haar rekening. Je kunt dan geen geld meer van de bankrekening halen of geld overmaken. Zo’n blokkering kan opgeheven worden door een verklaring van erfrecht. Dit geldt niet voor een en/of rekening. Een verklaring van erfrecht is ook vaak nodig voor uitkeringsinstanties en (levens)verzekeringsinstanties. Zij keren pas geld uit als er een verklaring van erfrecht is aangeleverd.

  1. De woning

In het geval van een huurwoning moet deze worden opgezegd. Ook moet het huis in de oorspronkelijke staat aan de verhuurder teruggegeven worden. In het geval van een koopwoning zijn er twee mogelijkheden. 1: Een van de erfgenamen gaat er wonen en moet de andere erfgenamen uitkopen. 2: Het huis moet te koop worden gezet.

  1. De inboedel

Wat gebeurt er met de inboedel van de woning? Wordt dit onderling verdeeld of verkocht? Om een hoop problemen te voorkomen, is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken met alle erfgenamen.

  1. De belastingen

Na het overlijden stuurt de belastingdienst een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting (F-biljet) naar de erfgenamen. Over het lopende jaar moet tot het moment van overlijden over het inkomen van de overledene met de belastingdienst worden afgerekend. De betaalde inkomstenbelasting mag je in mindering brengen bij de aangifte voor de belasting. Over het bedrag dat de erfgenamen krijgen moet erfbelasting worden betaald. Een aangifteformulier wordt door de belastingdienst ongeveer vier maanden na het overlijden aan de erfgenamen verstrekt en moet binnen acht maanden na het overlijden worden ingevuld en ingediend. Je kunt hier wel uitstel voor aanvragen.

  1. Abonnementen en andere automatische afschrijvingen

Zijn alle abonnementen in kaart gebracht? Regelmatig zijn de abonnementskosten al vooruit betaald. Deze kosten kun je terugvorderen. Ook andere kosten moet je in kaart brengen en terugvorderen.

  1. Verdelingsovericht

Als alle stappen zijn doorlopen kan er nog een bepaald tegoed op de bankrekening van de overledene staan. De erfgenaam met de volmacht maakt een verdelingsoverzicht waarin staat hoeveel iedere erfgenaam krijgt. Houd rekening met verkrijgingen (bijvoorbeeld de waarde van de verkregen inboedelgoederen) die de erfgenamen al hebben ontvangen. Als het verdelingsoverzicht akkoord wordt bevonden door alle erfgenamen, kunnen de erfdelen worden uitbetaald en kan de bankrekening van de overledene opgeheven worden.

Hulp nodig?

Wij bieden je graag hulp bij het afwikkelen van de erfenis. Onze nalatenschapsspecialisten kunnen je er alles over vertellen. Neem contact met ons op voor een afspraak!

Bron: https://www.erfwijzer.nl/