LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Lening bij eigen BV of familie?

Geef uw gegevens op tijd door!

Met ingang van januari 2013 zijn de voorwaarden voor renteaftrek aangescherpt en gelden alleen voor nieuwe leningen. Er is sprake van een nieuwe lening als u na 1 januari 2013 voor het eerst een hypotheek heeft afgesloten of als u een bestaande lening na 1 januari 2013 heeft verhoogd. U mag vanaf dat moment de rente over nieuwe eigenwoningschulden alleen aftrekken als de eigenwoningschuld (de lening waarover u de hypotheekrente mag aftrekken) volledig en binnen 360 maanden (30 jaar) minimaal annuïtair wordt afgelost. Ook moet jaarlijks aan de aflossingsverplichting worden voldaan.

Sluit u een lening af voor uw eigen woning bij een persoon of instelling, zoals een familielid of een buitenlandse bank, die niet verplicht is deze gegevens aan de Belastingdienst te melden? Dan moet u om de hypotheekrente af te kunnen trekken de relevante gegevens omtrent uw lening zelf aan de Belastingdienst doorgeven. De Belastingdienst heeft daarvoor speciaal een formulier ontworpen.

Als de aangifte over 2013 pas in 2015 wordt ingediend, moet het formulier voor 31 december 2014 aan de Belastingdienst worden toegezonden. Er staat een strenge sanctie op het niet, niet tijdig of niet volledig melden. De aftrek van de met deze eigenwoningschuld verbonden rentelast wordt u namelijk ontnomen. U loopt dan hypotheekrenteaftrek mis!

Bent u momenteel met een hypotheek bezig en twijfelt u welke zaken u notarieel zou willen vastleggen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder!