kinderen

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Worden jullie binnenkort papa en mama?

Fantastisch, er is een kleine op komst. De hele familie kan niet wachten tot de kleine dreumes er eindelijk is, maar vergeet in alle euforie niet dat er een aantal belangrijke zaken komen kijken bij de geboorte van een kind. Het blijft namelijk niet bij korte nachten en het verschonen van luiers.

Erkenning en gezag

Wanneer jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, krijgen jullie na de geboorte automatisch het gezag over het kind en zijn jullie verplicht hem of haar te verzorgen tot de 18e verjaardag. Ook zijn jullie elkaars erfgenaam.

Hebben jullie slechts een samenlevingscontract, is het van belang dat de vader het kind erkent bij de burgerlijke stand van de gemeente. De vader is anders volgens de wet geen ouder van het kind. Erkenning houdt in dat de vader een juridische band met het kind heeft en dat hij verplicht is om het kind te onderhouden tot hij of zij 18 jaar is. Het kind wordt door erkenning ook erfgenaam van de vader. Maar de vader mag het kind pas wettelijk vertegenwoordigen als hij ook het gezag heeft.

Het gezag moet door de ouders samen worden aangevraagd en zal ervoor zorgen dat de ouders het kind wettelijk vertegenwoordigen. Het nemen van beslissingen en het verrichten van officiële handelingen horen daarbij. Minderjarigen mogen bijvoorbeeld zelf geen paspoort of bankrekening aanvragen. Dit moet een ouder met het gezag doen. Dat kan ook een voogd zijn.

Erfgenaam

Met alleen een samenlevingscontract ben je als ouders geen erfgenaam van elkaar. Jullie kind is dan degene die alles erft wanneer één van de ouders plotseling overlijdt. Dat zou problemen kunnen veroorzaken voor de achterblijvende partner. In een extreem geval moet hij of zij de woning uit, met alle gevolgen van dien. Om dit te voorkomen kun je elkaar in een testament als erfgenaam benoemen. In een testament is het ook mogelijk een bewindvoerder op te nemen. De bewindvoerder zal het geld en de rest van de erfenis van het kind te beheren tot hij of zij 18 jaar is.

Voogdij

In een testament kun je vastleggen wie de voogd van jullie kind is. Geen testament? Een voogd registreren kan ook bij de rechtbank. Een voogd voedt het kind op wanneer de ouders dat niet meer kunnen doen. Tevens regelt deze geldzaken, zolang het kind nog minderjarig is. Daaronder valt ook de erfenis die jullie nalaten. Per kind mogen er maximaal twee voogden worden benoemd.