Partneralimentatie 2019 Nationale Notaris

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Let op: kinder- en partneralimentatie stijgt volgend jaar met 2%

Onlangs maakte de minister van Justitie bekend dat het indexcijfer voor 2019 voor kinder- en partneralimentatie 2% bedraagt. Dat betekent dat je alimentatie volgend jaar met 2% stijgt. Het is wel belangrijk dat je je ex-partner tijdig informeert over de verandering.

Wat bepaalt de stijging van de alimentatie?

De bedragen voor kinder- en partneralimentatie worden ieder jaar aangepast. Dit is de zogeheten indexatie. Om te bepalen met welk percentage de alimentatie wordt geïndexeerd, kijkt de minister naar de loonontwikkeling in het bedrijfsleven en bij de overheid. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stelt dit loonindexcijfer vast op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. De minister laat op deze manier de alimentatie gelijke tred houden met de gemiddelde loonstijging. Dit betreft overigens de wettelijke indexering. Het kan zijn dat jij met je partner andere afspraken hebt gemaakt over indexatie van de alimentatie. Indexatie is niet aan de orde als je dat in het convenant hebt uitgesloten.

Let op: de verhoging gaat niet vanzelf

Volgens de wettelijke indexering heb je volgend jaar dus recht op 2% meer alimentatie. Nu je dit weet, is het zaak om je ex-partner te informeren dat je met ingang van 1 januari 2019 een hoger bedrag aan alimentatie verwacht. Controleer ook goed of je in januari daadwerkelijk het aangepaste bedrag ontvangt. Is dat niet het geval, herinner je ex-partner dan schriftelijk aan zijn of haar verplichting.

Partneralimentatie gaat veranderen

Er is een wetsvoorstel in de maak om de partneralimentatie simpeler te berekenen en in duur te verkorten (van twaalf naar vijf jaar). Ook wordt de grondslag voor de betaling van partneralimentatie veranderd. De voorgestelde nieuwe grondslag voor de partneralimentatie is compensatie voor het gedurende het huwelijk ontstane verlies aan verdiencapaciteit als gevolg van de tijdens het huwelijk gemaakte keuzes. De Tweede Kamer en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren.