testament levenstestament

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

“Ik wil dat mijn financiën bij overlijden goed geregeld zijn…”

Vraag

“Ik wil dat mijn financiën bij overlijden goed geregeld zijn, maar ook als ik ouder word en misschien niet meer zelf alles kan beslissen. Hoe regel ik dat?”

Antwoord

Vaak merken wij in gesprekken met klanten dat dit een veel vergeten onderwerp is. Men heeft wel een algemeen testament of bankvolmacht op laten maken, met daarin beschreven wie er mag handelen na overlijden. Toch is er vaak niets vastgelegd over wat er gebeurt als je bij leven niet meer in staat bent de (financiële) zaken zelfstandig te behartigen.

Een notariële volmacht geeft, net als de bankvolmacht, de bevoegdheid om te beschikken over bankrekeningen. Met een notariële volmacht kun je daarnaast echter nog veel meer. Je legt vast wat er moet gebeuren als je zelf niet meer kunt handelen en je kunt je gevolmachtigde namens jou bijvoorbeeld ook andere handelingen laten verrichten. Je bepaalt wie namens jou beslissingen mag nemen en waarover.

Dan is er ook nog het levenstestament. Deze bestaat in de meeste gevallen uit twee volmachten: een voor je zakelijke (financiële) belangen en een voor je medische en persoonlijke zaken. Je legt zo alle zaken die je geregeld wilt hebben in één akte vast. Het levenstestament is een goede basis voor een gezonde financiële huishouding. Hierin kun je zowel bepalen wie bewind gaat voeren over je financiële zaken, maar bijvoorbeeld ook wie ervoor zal zorgen dat je conform wens verzorgd en medisch behandeld wordt. Wat voor jou de beste oplossing is hangt uiteraard sterk af van je persoonlijke wensen en omstandigheden. Wij bespreken dit soort zaken graag met je.