LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Loonstijgingen zorgen voor hogere hypotheek in 2020

Huishoudens die volgend jaar meer gaan verdienen, kunnen in 2020 een hogere hypotheek krijgen. Bij huishoudens die hetzelfde inkomen houden, zullen iets minder kunnen lenen vanwege de gestegen prijzen.

Loonstijging

Als rekening wordt gehouden met de verwachte loonstijging van 2,5 procent is er voor alle inkomens een stijging van de maximale hypotheek, verwacht het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting).  Bij een gelijkblijvend inkomen daalt de maximale hypotheek voor bruto inkomens boven de 40 duizend euro. Dit komt onder andere door de hogere inflatie dit jaar en de versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

Tweeverdieners

Voor tweeverdieners zijn er gunstige ontwikkelingen. Stellen waarin beiden werken, kunnen steeds meer van hun inkomen vrij besteden. Dat komt doordat het afgelopen jaren steeds aantrekkelijker is gemaakt om allebei te werken, in plaats van één van beiden.

Dat betekent dus dat tweeverdieners meer over zijn gaan houden, wat ze weer kunnen besteden aan een hypotheek. Sinds 2016 telt het tweede inkomen al meer mee bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek. Dit jaar telt het voor 70 procent mee, volgend jaar moet dat 80 procent zijn.

Energiezuinige woning

Kopers kunnen ook een hogere hypotheek krijgen voor zeer energiezuinige woningen of voor het treffen van energiezuinige maatregelen. Zowel bij het aangaan van een hypotheek als bij het verhogen van een bestaande hypotheek, kan een bedrag van maximaal 9 duizend euro buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast. Voor extreem energiezuinige woningen kunnen zelfs bedragen van 15 duizend of 25 duizend euro buiten beschouwing gelaten worden.