LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Hoe zit het met het vangnet voor ZZP’ers?

Moeten Zelfstandigen Zonder Personeel oftewel ZZP’ers zich zorgen maken over hun positie? Niet alleen ons sociale stelsel gaat uit van vaste banen, ook de fiscus wordt strenger.

Op dit moment werkt 10% van onze beroepsbevolking als zelfstandige. Naar verwachting zal dit aantal verdubbelen omdat bedrijven steeds projectmatiger gaan denken. Het doorzetten van deze trend zet politiek Den Haag aan het denken. Enerzijds is het goed dat mensen eigen initiatief tonen en als ZZP’er ervoor kiezen om geen beroep te kunnen doen op sociale zekerheden. Anderzijds betekent dit ook dat er weinig belasting en premies betaald hoeven te worden waardoor het hele sociale stelsel onder druk kan komen te staan.

Door de starters- en investeringsaftrek is de eerste € 25.000 van de winst van een zzp’er bijna netto. Het kabinet heeft hiervoor wel een aantal basisregels gesteld, zoals het hebben van 3 opdrachtgevers. Al diverse ZZP’ers hebben hierdoor geen VAR-verklaring ontvangen omdat ze niet aan deze regel kunnen voldoen. Deze VAR-verklaring is echter wel noodzakelijk om bij opdrachtgevers aan te kunnen tonen dat zij voor eigen risico en rekening werken. Flexibele arbeidskrachten zullen in alle branches alleen maar gaan uitbreiden. Daarom ontstaat er een steeds grotere behoefte om de regelgeving aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt.

Wij helpen u op weg

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij helpen u graag op weg door onze kennis en ervaring met u te delen als (startende) ZZP’er.