LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Help uw kind op de woningmarkt

De woningprijzen zijn de afgelopen jaren fors gedaald. Dat biedt mogelijkheden voor starters op de woningmarkt. Tegelijk hanteren de banken strengere regels voor hypotheken. Als ouders kunt u uw kind helpen door een lening te verstrekken en als ‘familiebank’ op te treden.

Stel dat uw zoon of dochter een woning wil kopen voor € 200.000. U besluit dat u daarvan de helft wilt uitlenen. Wat zijn dan voor u en uw kind de gevolgen?

Laten we beginnen met de rente. Volgens de Belastingdienst moet u minimaal driekwart van de geldende marktrente in rekening brengen. Is de rente lager, dan ziet de fiscus dat als een schenking. Is de marktrente 4%, dan moet u ten minste 3% vragen. De maximale rente ligt minder vast. De rechtbank in Leeuwarden heeft in februari 2013 uitgesproken dat een rente van 8% acceptabel is. Een hoge rente kan interessant zijn. Bij een rente van 8% betaalt uw kind over een lening van € 100.000 jaarlijks € 8.000. Stel dat uw kind 42% inkomstenbelasting betaalt, dan is de aftrek € 3.360 en de netto rente € 4.640. Als verstrekker betaalt u over de lening vermogensrendementsheffing. Die bedraagt 1,2% van die € 100.000, ofwel € 1.200. Uw netto rendement is dan € 6.800, ofwel 6,8%!

Terugsluizen

Waarschijnlijk wilt u uw kind niet op kosten jagen. Een deel of alle betaalde rente kunt u daarom vervolgens weer teruggeven aan uw kind. U kunt hierbij gebruikmaken van de vrijstelling in de schenkbelasting. Dit houdt in dat u jaarlijks € 5.229 (2014) aan uw kind mag schenken zonder dat die hierover belasting hoeft te betalen. Voor de aanschaf van een woning mag u overigens ook eenmalig € 100.000 schenken. Een lening voor een eigen woning moet annuïtair worden terugbetaald. Dit betekent dat periodiek, meestal maandelijks, de rente moet worden betaald en een deel van de hoofdsom. Deze verplichting geldt voor hypotheken van reguliere verstrekkers, zoals de bank, maar ook voor een lening binnen de familie. Als er niet wordt afgelost, vervalt de renteaftrek.

Afspraken op papier

Om gebruik te kunnen maken van de aftrekmogelijkheden en vrijstellingen moet u aan enkele voorwaarden voldoen. We hebben al genoemd dat er sprake moet zijn van de aankoop of het verbeteren van een woning. Daarnaast moet u de afspraken tussen u en uw kind op papier vastleggen. Het is verstandig om hierbij de hulp van de notaris in te roepen. Wij kunnen met u meedenken en het contract toespitsen op uw situatie. U moet ook de Belastingdienst op de hoogte stellen van de betaalde rente en de hoogte van de schuld. Banken waren al verplicht deze gegevens ieder jaar door te geven. Deze verplichting geldt nu ook voor particuliere schulden.

Meer weten? Neem contact met ons op.

We vertellen u graag meer.