Geruisloos terugkeren bv Nationale Notaris

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Geruisloos terugkeren uit je bv

Wanneer je eigenaar bent van een bv en dit voorlopig ook nog enkele jaren blijft, dan is het mogelijk en soms ook verstandig om de bv te ontbinden. Je kunt de onderneming geruisloos omzetten naar een IB-onderneming, zoals een eenmanszaak. Wij leggen je graag uit wanneer dit interessant is, aan welke voorwaarden je moet voldoen en welke voordelen het voor je biedt.

Laten we beginnen met te melden dat het complexe materie is en dat wij ons in dit artikel met name op de grote lijnen richten. Hiermee scheppen we voor jou een helder beeld van de regeling. Lijkt het voor jou interessant om dit verder te onderzoeken, dan zijn wij vanzelfsprekend bereid je hierin verder te adviseren.

Wanneer?

Wanneer kan het zinvol zijn om te kiezen voor een geruisloze terugkeer van je bv naar een IB-onderneming? Sowieso moet het einde van je onderneming in zicht zijn. Niet op zeer korte termijn, maar over een periode van minimaal drie jaar. Daarnaast is het zinvol om aan deze regeling te denken wanneer je te maken hebt met eventuele compensabele verliezen. Wanneer de bv in de toekomst geen winsten meer maakt waarmee ze verrekend kunnen worden, verlies je het fiscale voordeel. Geruisloze terugkeer kan dan een goede optie zijn. Want waar verliezen in de bv, bij gebrek aan voldoende resultaat, niet meer verrekend kunnen worden, kan dat in een IB-onderneming nog wel. Daar kun je ze meenemen als verrekenbare ondernemingsverliezen in privé.

Voorwaarden

Allereerst is van belang dat de onderneming dus nog minstens drie jaar moet worden voortgezet. Wanneer je concrete beëindigings- of verkoopplannen hebt op kortere termijn, dan is geruisloze terugkeer naar een IB-onderneming niet mogelijk. Is er wel bekend dat de onderneming op termijn zal worden overgedragen, maar zijn hier nog geen concrete zaken over vastgelegd, dan kan geruisloos terugkeren nog wel. Uiteindelijk geldt er, na de geruisloze terugkeer, geen minimale voortzettingstermijn voor verkoop van de onderneming.

De bv moet bovendien een echte onderneming drijven, geen pure beleggings-bv zijn. Gaat het om een mix van beiden, dan zal er eerst gesplitst moeten worden. Daarnaast moet je als natuurlijk persoon zowel de aandeelhouder van de bv zijn, als ook de eigenaar van de nieuwe IB-onderneming. Wat echter niet verplicht is, ondanks de titel van de regeling, is dat de bv ooit begonnen moet zijn als IB-onderneming. Dat hoeft dus niet. Het woord ‘terugkeren’ is hierin misleidend.

Voordelen

De voordelen zijn te vinden in de belastingsfeer. Door niet langer een bv te bestieren, maar een IB-onderneming te worden, profiteer je van diverse fiscale voordelen. Vooral als je dus te maken hebt met veel compensabele verliezen. We noemen een aantal van deze voordelen:

  • Je hoeft niet af te rekenen over stille reserves, ab-claim of TBS pand;
  • Je voorkomt overdrachtsbelasting van het bedrijfspand;
  • Je kunt als IB-ondernemer gebruik maken van verliescompensatie met inkomen uit dienstbetrekking en hoeft geen verplicht dga-salaris te hanteren;
  • Je kunt profiteren van een lagere belastingdruk.

Meer weten?

Afhankelijk van je situatie kunnen er nog meer voordelen behaald worden. Wij kunnen dit voor je in kaart brengen en je adviseren of geruisloze terugkeer voor jou interessant kan zijn. Hopelijk heeft dit artikel jou voor nu al wat meer duidelijkheid gegeven over de mogelijkheid op zich. Neem contact met ons op voor een passend advies.