LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Geef kansarme kinderen in Nepal een toekomst

Om iets te kunnen bijdragen en de situatie voor een aantal Nepalese kinderen te verbeteren, hebben wij besloten om Stichting Ketaaketighar Nepaalmaa (een kindertehuis in Nepal) te helpen. Wij hebben dit reeds gedaan door middel van een donatie en we willen u oproepen hetzelfde te doen. Al doneert u slechts éénmalig € 2,50, u geeft daarmee een kind kans op een betere toekomst.

U doneert toch ook?

Met meer donaties kan Ketaaketighar Nepaalmaa nog meer kinderen helpen. Maak dus alstublieft een donatie over op rekeningnummer: NL06RABO0107679647 t.n.v. St. Ketaaketighar Nepaalmaa.

Ketaaketighar Nepaalmaa

Letterlijk vertaald betekent Ketaaketighar Nepaalmaa: een jongens- en meisjeshuis in Nepal. De stichting wil vooral een thuis geven aan kansarme kinderen en deze kinderen een goede opleiding geven. Zo wordt het voor hen mogelijk om een goede plaats in de maatschappij te krijgen.

In het huis zijn op dit moment meer dan 20 kinderen aanwezig. Daarnaast worden nog ongeveer 10 kinderen gesponsord zodat zij naar school kunnen. Natuurlijk probeert de stichting in deze periode zoveel mogelijk hulp te bieden aan de zwaar getroffen gebieden en dakloze kinderen. Zo gaan er bijvoorbeeld plastic zeilen (die ze als tent kunnen gebruiken) en rijst naar de rampplekken. Tussen al het verdriet is de opname van deze kinderen niet meer dan wat druppels op een gloeiende plaat, maar het is in ieder geval iets in deze verschrikkelijke tijd.

Voor meer info: http://www.ketaaketighar.org/