Koopwoningmarkt

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Gebrek aan woningaanbod en oplopende hypotheekrente bedreigen de koopwoningmarkt

Naast de lage hypotheekrente vormt het aanbodtekort van nieuwbouw- en bestaande koopwoningen de belangrijkste oorzaak voor de wederom enorme prijsstijgingen op de koopwoningmarkt in het vierde kwartaal van 2021.

Stijging hypotheekrente

Een teruglopend aantal verkopen van woningen en steeds meer starters en huishoudens met een middeninkomen die buitenspel komen te staan, waren de eerste signalen voor een omslag in de woningmarkt. Daar komt nu de dreiging bij: een verdere stijging van de hypotheekrente.

Toch presteert koopwoningmarkt ‘goed’

De koopwoningmarkt en de hypotheekmarkt blijken ook in het vierde kwartaal van 2021 nog steeds ‘goed’ te presteren; wat best bijzonder is, ondanks alle COVID-19 perikelen uit de afgelopen twee jaar. Het aantal transacties van nieuwbouw- en bestaande koopwoningen begint nu wel duidelijk te dalen, vooral door een gebrek aan woningaanbod op beide deelmarkten.

Veel hypotheekaanvragen voor verbouwing of verbetering woning

De langere tijd overspannen hypotheekmarkt blijft ook eind 2021 nog op een hoog niveau presteren: er worden nog steeds veel hypotheken afgesloten. Een belangrijk deel van de hypotheekaanvragen heeft betrekking op een bij- of oversluiting van hypotheken. Onder andere voor een woningverbouwing, woningverbetering of het meefinancieren door ouders bij het kopen van een woning door hun kinderen.

Het aantal afgesloten hypotheken voor de aanschaf van een woning is vanaf het eerste kwartaal van 2021 licht aan het afnemen; voor het eerst sinds hele lange tijd.

Grote disbalans tussen vraag en aanbod leidt tot grote koopprijsstijgingen

De enorme koopprijsstijging uit de eerste kwartalen van 2021 duurt ook in het laatste kwartaal van 2021 voort. Zowel de mediane verkoopprijs als de Prijsindex bestaande koopwoningen (PBK) komen circa 20 procent hoger uit dan een jaar geleden.

De mediane koopprijs van de NVM komt inmiddels uit op 438 duizend euro. De gunstige ontwikkelingen van het gemiddelde inkomen, de toegenomen overwaarde op eigen woningen en de steeds dalende hypotheekrente hebben deze koopprijsstijgingen in de afgelopen jaren steeds gefaciliteerd.