Dementie

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Financiële beslissingen nemen als je dementie hebt

Er kan een moment komen dat jij of je partner dementie krijgt. Dat betekent niet dat je meteen ook niet meer wilsbekwaam bent. Zeker in de eerste fase van dementie kun je vaak nog goed de gevolgen van je beslissingen overzien. We raden je wel aan om in deze situatie zo snel mogelijk een volmacht of levenstestament te regelen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is de partner van iemand met dementie namelijk niet automatisch degene die de financiële zaken mag overnemen. Dat moet je expliciet vastleggen bij de notaris.

Als je niet meer wilsbekwaam bent

Het beleggen van vermogen, het kopen of verkopen van een huis: je mag het alleen doen als je wilsbekwaam bent. Dat wil zeggen dat je de gevolgen van je eigen handelingen en beslissingen kunt begrijpen. Bij dementie neemt dat vermogen langzaam af. Tot er een moment komt dat je je eigen handelingen en beslissingen niet meer kunt overzien. Je bent dan wilsonbekwaam. Heb je geen volmacht geregeld of is er geen levenstestament, dan moet de kantonrechter voor financiële zaken een beschermingsbewind of curatele instellen. Je partner is dus niet automatisch bevoegd om namens jou financiële beslissingen te nemen.

Zo regel je het goed

Iemand bij wie dementie is gediagnosticeerd, kan zeker in de beginfase nog heel goed zelf keuzes maken en de gevolgen daarvan overzien. Zorg daarom dat je op tijd naar de notaris gaat om een volmacht of levenstestament te regelen. Iemand is wilsbekwaam totdat het tegendeel blijkt. Meestal kan een notaris hier een goede inschatting van maken. Dat gebeurt onder andere door degene met dementie te vragen of hij of zij zelf kan vertellen wat er zojuist is besproken en is vastgelegd. Bij twijfel kan de notaris een arts vragen om zijn of haar mening over de wilsbekwaamheid. Is die in orde, dan kan de notaris de volmacht of het levenstestament opstellen. Hiermee regel je dat je partner (of iemand anders die je vertrouwt) namens jou financiële beslissingen kan nemen op het moment dat je dat zelf niet meer kunt.

Volmacht versus levenstestament

Met een volmacht wijs je iemand aan die jou vertegenwoordigt bij financiële aangelegenheden, zoals het regelen van bankzaken, het beleggen van vermogen, de aan- en verkoop van onroerend goed en het doen van giften en schenkingen. Een levenstestament is iets uitgebreider. Hierin kun je naast een financiële volmacht ook een medische volmacht geven aan iemand. Hij of zij wordt dan onder andere het aanspreekpunt voor artsen en zorginstellingen en mag keuzes maken voor wel of geen medische behandeling of reanimatie. Daarnaast kun je in een levenstestament je wensen vastleggen ten aanzien van bijvoorbeeld je accounts op sociale media en je uitvaart.

Bron: dementie.nl