LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Erfgenamen beter beschermen tegen schulden

Er is een wetsvoorstel ingediend bij de Raad van State om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater. Hiermee wil staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie (V&J) een bepaling opnemen in het Burgerlijk Wetboek voor de uitzonderlijke situatie waarin een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en daarna met een onverwachte schuld wordt geconfronteerd.

Als het wetsvoorstel wordt aangenomen kan een erfgenaam naar de kantonrechter gaan en vragen om deze onverwachte schuld niet (geheel of gedeeltelijk) uit eigen zak te hoeven betalen. Het gaat dan om schulden die de erfgenaam niet had kunnen voorzien. De Raad van State zal naar verwachting over ongeveer twee maanden zijn advies aanbieden aan het ministerie van V&J.

De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) waarschuwt wel dat het wetsvoorstel van Teeven alleen geldt voor uitzonderingssituaties. De regeling is geen principiële wijziging van het geldende stelsel van aanvaarding van nalatenschappen zoals dat in Nederland van toepassing is. Het is vooral van belang dat mensen zich goed bewust worden van de regels voor het aanvaarden van een nalatenschap. Zij vinden dat het de taak is van de overheid om het publiek nadrukkelijk voor te lichten over de rol van de notaris. Ook is het voor erfgenamen van groot belang dat zij tijdig de notaris als adviseur inschakelen.

Bron: KNB