LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Erfgenamen beter beschermen tegen onverwachtse schuld

Je ouders laten je een woning na, maar wel met een enorme hypotheekschuld. Of er zijn nog andere schulden waarmee je wordt belast. Daar zit je niet op te wachten. Wat kun je doen?

De afgelopen jaren zijn verschillende mensen in de financiële problemen gekomen door een onverwachtse schuld uit een erfenis. Vaak is men zich er niet van bewust een erfenis te hebben aanvaard, met zowel de lusten als de lasten. Dit moet in de toekomst worden voorkomen, vindt minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie. Hij stuurde daarom een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om te voorkomen dat schulden uit een erfenis automatisch overgaan naar de erfgenamen als zij niet op tijd de erfenis verwerpen.

Hoe werkt het?

Je kunt een erfenis aanvaarden of verwerpen. Aanvaard je, dan betekent dit dat je meteen over de gehele erfenis beschikt. Maar ook word je verantwoordelijk voor de afwikkeling van eventuele openstaande schulden. Dit heet ‘zuiver aanvaarden’. Je kunt ook ‘beneficiair aanvaarden’. In dat geval worden via de kantonrechter eerst alle schulden vanuit de erfenis afgelost. Het bedrag dat netto overblijft ontvang je. Uiteraard kun je ook de gehele erfenis verwerpen. In dat geval ontvang je niets, maar ben je ook niets verschuldigd. Een eenmaal genomen besluit is onherroepelijk. Het is daarom belangrijk je goed af te vragen wat verstandig is.

Tijd telt

Er geldt een termijn voor het melden van jouw keus. Verstrijkt deze termijn of neem je spullen uit de erfenis mee naar huis binnen de meldingstermijn, dan wordt dat gezien als een zuivere aanvaarding. In het nieuwe wetsvoorstel staat echter dat een erfenis pas zuiver aanvaard is wanneer spullen uit de erfenis actief worden verkocht of op een andere manier actief aan de schuldeisers worden onttrokken. Ook kun je als erfgenaam bij de kantonrechter een verzoek indienen voor ontheffing van een schuld, wanneer je niet van het bestaan ervan had kunnen weten. Zo word je beschermd tegen onverwachte schulden.

Wil je weten hoe het er bij jou voor staat? Wij vertellen je graag alles over erven en schenken. Neem contact op en we gaan met jou in gesprek.