Eigenwoningschenking Nationale Notaris

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Wat houdt de eigenwoningschenking voor 2019 in?

Op de valreep van 2018 publiceerde de staatssecretaris van Financiën een document waarin uiteengezet is hoe de Belastingdienst de vrijstelling voor de eigenwoningschenking moet toepassen. Het gaat daarbij om gevallen die niet letterlijk onder de wettekst van de eigenwoningschenking vallen.

Wat houdt de eigenwoningschenking in?

Iedere Nederlander kan maximaal €102.010 (2019) belastingvrij schenken aan een ander. De ontvanger moet dit bedrag in een eigen woning steken. Bijvoorbeeld door er een eigen woning mee te kopen, te verbouwen of de hypotheek op een al bestaande woning af te lossen. Verder dient de ontvangende partij op het moment van de schenking tussen de achttien en veertig jaar oud te zijn (of een partner hebben in die leeftijdscategorie). De dag van de veertigste verjaardag telt daarbij ook echt nog mee. Dit laatste staat in het document dat door de staatssecretaris is gepubliceerd.

Kwijtschelding

De vrijstelling is ook van toepassing als de schenker de ontvanger in het verleden geld heeft geleend voor de eigen woning en de schenker nu deze lening omzet in een schenking; dit wordt ‘kwijtschelding’ genoemd. De notaris kan de schenking vastleggen in een akte. De Belastingdienst moet de vrijstelling voor de eigenwoningschenking in zo’n geval toekennen.

Deel van de koopprijs schenken

Als de schenker een woning verkoopt aan de ontvanger en daarbij een deel van de koopprijs schenkt, geldt dit ook als eigenwoningschenking. Als de schenker de woning verkoopt aan de ontvanger tegen een gunstigere koopprijs wordt de vrijstelling ook toegekend door de belastingdienst.

Wil je zeker weten dat je volgens de regels belastingvrij voor de eigen woning schenkt of ontvangt? Neem contact met ons op.