Ongebruikelijke transacties

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Een notaris balanceert soms op een koord

‘65% meer ongebruikelijke transacties gemeld door het notariaat’, zo luidden de koppen eind vorige maand op het internet en in de krant. Het aantal meldingen van ongebruikelijk transacties door het notariaat steeg van 486 in 2017 naar 800 in 2018. In totaal werden er 753.352 ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland gemeld. Daarvan waren er 358.609 op basis van een mogelijke verbinding met de door de Europese Commissie aangemerkte risicolanden.

Notaris

Een notaris is sinds 2003 verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden tot witwassen of financieren van terrorisme. De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) zorgt ervoor dat criminelen zich niet langer kunnen verschuilen achter de geheimhoudingsplicht van het notariaat. Toch blijft de wet enigszins complex omdat een notaris bij een melding de geheimhoudingsplicht schendt. Wanneer zijn of haar interpretatie achteraf niet juist blijkt, kan dit grote gevolgen hebben. De cliënt wiens transactie als ongebruikelijk is gemeld zal niet terugkeren bij het kantoor. Soms balanceert de notaris dus op een koord tussen wel of niet melden.