Scheiden

LET OP. Dit artikel is ouder dan 1 jaar.

Wat is het verschil tussen echtscheiding en scheiden van tafel en bed?

Scheiden van tafel en bed zou je als een tussenoplossing kunnen zien. Jullie willen wel gescheiden van elkaar leven, maar nog niet definitief van elkaar gescheiden zijn. Deze vorm van scheiden zien we steeds minder, omdat de wet je niet meer verplicht tijdens het huwelijk samen te wonen.

Verschillende manieren van scheiden

Je kunt scheiden met een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Voor alle vormen van scheiden moet je via een advocaat bij de rechtbank een verzoek indienen.

Waarom kiezen voor een scheiding van tafel en bed?

Bij een scheiding van tafel en bed zijn jullie uit elkaar, maar blijven jullie voor de wet getrouwd. Vroeger kozen de meeste mensen hiervoor vanwege hun geloofsovertuiging. Zij wilden uit elkaar, maar mochten van het geloof niet scheiden. Tegenwoordig hebben mensen meer praktische redenen om te scheiden van tafel en bed, zoals de financiële situatie of als samenwonen niet meer gaat.

Hoe werkt een scheiding van tafel en bed?

Je regelt bij deze vorm van scheiden ongeveer hetzelfde als bij een echtscheiding, ook hier heb je een advocaat nodig. Dit betekent onder andere dat je een ouderschapsplan moet opstellen als je minderjarige kinderen hebt.

Onderschat het opstellen van afspraken over de verdeling van bezit, vermogen, de woning, de alimentatie en het opstellen van het ouderschapsplan niet. Ondanks dat jullie voor de wet nog getrouwd blijven, zal het proces dat je moet doorlopen hetzelfde zijn als bij een gewone scheiding.

Financiële gevolgen scheiding van tafel en bed

  • Na de scheiding van tafel en bed ben je financieel gescheiden. Daarom kun je partneralimentatie afspreken, net als bij een gewone scheiding.
  • Bij de scheiding van tafel en bed verdeel je je ouderdomspensioen. Je verdeelt het nabestaandenpensioen niet, omdat je officieel nog getrouwd bent.

Heb je een bijstandsuitkering of wil je die aanvragen? Dan krijg je na de scheiding een uitkering voor een alleenstaande. Dat kan vanaf het moment dat je de scheiding van tafel en bed hebt aangevraagd en niet meer samenwoont.